افغانستان و خطر آغاز جنگ داخلی نیابتی

عدم انعطاف طالبان برای پذیرش خواست مردم و جامعه جهانی برای تشکیل حکومت فراگیر و ملی با اشتراک همه اقشار مردم در تصمیم گیری و سرنوشت آینده افغانستان خطر جنگ داخلی و نیابتی افغانستان را تهدید می‌کند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ عقرب ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۳
افغانستان و خطر آغاز جنگ داخلی نیابتی
افغانستان یکی از کشورهایی است که سالیان زیادی قربانی جنگ‌های نیابتی کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است و برخی کشورهای همسایه با تربیت، آموزش و تجهیز گروه‌های نیابتی خویش جنگ را در افغانستان شعله ور ساخته و در پی تضعیف دولت مرکزی افغانستان در جهت منافع نامشروع خود بوده
اجماع ملی و اجماع منطقه‌ای برای حفظ امنیت و ثبات افغانستان بسیار مهم است و اجماع ملی هم بدون مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود به دست نمی‌آید و بدون توافق پایدار میان قدرت‌های منطقه‌ای که امنیت و بی‌طرفی افغانستان را تضمین کند، ممکن است کشور مرکز یک جنگ نیابتی پرهزینه شود.
اند.
جنگ نیابتی به جنگی گفته می‌شود که جنگ‌جویان برای تأمین منافع دیگران با منافع دولت شما می‌جنگند. در این جنگ، فکر جنگ را سیاست‌گذاران جنگ تعیین می‌کنند و با بازیگران جنگ قراردادِ نبرد می‌بندند. سیاست‌گذاران جنگ، منابع، استراتیژی و تاکتیک جنگ را بر بازیگرانی که مزدوران جنگ هستند فراهم می‌کنند. باز‌یگران مجریان جنگ هستند. بازیگران ارزش‌ها، اراده‌ی مردمی و منافع کلی را در برابر منابعی ‌که به دست می‌آورند معامله می‌کنند. جنگجویان کسانی‌ هستند که از فقر، نادانی، ناداری و بی‌سرنوشتی به دام مزدوران جنگ می‌افتند و  در بدل پول در خدمت جنگ تحمیلی و نیابتی قرار می‌گیرند. این گروه سربازان جنگ نیابتی هستند.
در دوران جنگ سرد کشورهای غربی از گروه‌های جهادی به عنوان سربازان جنگ نیابتی خویش برعلیه منافع اتحاد جماهیر شوروی استفاده نمودند و پس از پیروزی مجاهدین و سقوط دولت کابل برخی کشورهای همسایه که گروه مورد نظر آنها در افغانستان نتوانسته بود به قدرت برسد تمام تلاش خود را برای تشدید جنگ داخلی در افغانستان به کار برد تا دولت مرکزی و قانونی افغانستان را تضعیف و نابود کند و برای رسیدن به این هدف از جنگجویان نیابتی خود استفاده کردند و دولت استاد ربانی را ساقط نمودند.
پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سقوط نظام جمهوری و به قدرت رسیدن طالبان و عدم انعطاف طالبان برای پذیرش خواست مردم و جامعه جهانی برای تشکیل حکومت فراگیر و ملی با اشتراک همه اقشار مردم در تصمیم گیری و سرنوشت آینده افغانستان خطر جنگ داخلی و نیابتی افغانستان را تهدید می‌کند و
رهبرن طالبان باید شرایط حساس افغانستان را درک نموده و با مطالعه علل بحران افغانستان و مسائل چالش‌زا برای امنیت و ثبات افغانستان باید به خواست مردم افغانستان احترام گذاشته و زمینه را برای تشکیل یک دولت ملی واقعی با مشارکت همه اقوام و اقشار مردم افغانستان فراهم سازند تا همه مردم افغانستان در تصمیم گیری برای آینده افغانستان و مسائل کلان ملی سهیم باشند و دولت و حکومت افغانستان با خواست و اراده ملت تشکیل شود.
بروز جنگ داخلی تمام عیار می‌تواند پای پاکستان، هند، روسیه، ایران، کشورهای آسیای میانه و قدرتهای خارجی را به حمایت از جناح های مختلف به بحران افغانستان باز کند. از این رو اجماع ملی و اجماع منطقه‌ای برای حفظ امنیت و ثبات افغانستان بسیار مهم است و اجماع ملی هم بدون مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود به دست نمی‌آید و بدون توافق پایدار میان قدرت‌های منطقه‌ای که امنیت و بی‌طرفی افغانستان را تضمین کند، ممکن است کشور مرکز یک جنگ نیابتی پرهزینه شود. چنین توافقی برای جلوگیری از تبدیل دوباره افغانستان به قطب تروریسم جهانی بسیار مهم است.
سرسختی و عدم انعطاف طالبان برای تشکیل نظام فراگیر که همه اقوام و اقشار افغانستان در آن سهیم باشد و با مشارکت خود نوع نظام آینده افغانستان را رقم بزند می‌تواند پای کشورهای دیگر و قدرتهای فرامنطقه‌ای را به بهانه مبارزه با تروریسم بار دیگر به افغانستان باز کند و حد اقل خطر گسترش جنگ داخلی تمام عیار را فراهم سازد که در آن صورت نیز افغانستان میدان تاخت و تاز قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد شد.
این خطر به حدی عیان است که حتی کشورهای همسایه و کارشناسان منطقه‌ای هم نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند و ابراز نگرانی می‌کنند. در تازه ترین مورد «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در بدو ورود به کابل در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت که برخی کشورها با نام مبارزه با تروریسم به دنبال آغاز جنگ نیابتی در افغانستان هستند.
از این رو رهبرن طالبان باید شرایط حساس افغانستان را درک نموده و با مطالعه علل بحران افغانستان و مسائل چالش‌زا برای امنیت و ثبات افغانستان باید به خواست مردم افغانستان احترام گذاشته و زمینه را برای تشکیل یک دولت ملی واقعی با مشارکت همه اقوام و اقشار مردم افغانستان فراهم سازند تا همه مردم افغانستان در تصمیم گیری برای آینده افغانستان و مسائل کلان ملی سهیم باشند و دولت و حکومت افغانستان با خواست و اراده ملت تشکیل شود.
تاریخ نیم قرن اخیر افغانستان ثابت می‌سازد که انحصار طلبی و نادیده گرفتن خواست مردم موجب بی‌ثباتی و سقوط دولت‌ها در افغانستان شده است و در آینده نیز تداوم روش گذشته کارساز نخواهد بود.
 
کد مطلب: 98167
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل