نشست همسایگان افغانستان در تهران و انتظارات مردم افغانستان

مردم افغانستان انتظار دارند که اراده و خواست آنان در اجلاس تهران مد نظر قرار گرفته و کشورهای همسایه برای تأمین آن تلاش نمایند و گروه طالبان را به تمکین خواست مردم ترغیب نمایند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ عقرب ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۶
نشست همسایگان افغانستان در تهران و انتظارات مردم افغانستان
نشست
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مهم و تأثیر گذار منطقه می‌تواند نقش مهمی در صلح و ثبات افغانستان ایفا نماید از این رو اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران می‌تواند مهم و سرنوشت ساز باشد و تا حدودی به تأمین اراده و برآورده شدن خواسته‌های مردم افغانستان منجر شود.
وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان علاوه روسیه که قرار است چهار شنبه 5 عقرب/آبان 1400 به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شده و در مورد مسائل افغانستان گفتگو نمایند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایه‌های مهم افغانستان است که هم از جهاد مردم افغانستان در مبارزه با ارتش متجاوز اتحاد جماهیر شوروی حمایت نموده و هم میزبان چند ملیون مهاجر افغانستانی در ایران بوده است و مشترکات فرهنگی و زبانی فراوان با افغانستان دارد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مهم و تأثیر گذار منطقه می‌تواند نقش مهمی در صلح و ثبات افغانستان ایفا نماید از این رو اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران می‌تواند مهم و سرنوشت ساز باشد و تا حدودی به تأمین اراده و برآورده شدن خواسته‌های مردم افغانستان منجر شود.
مردم افغانستان انتظار دارند که اراده و خواست آنان در اجلاس تهران مد نظر قرار گرفته و کشورهای همسایه برای تأمین آن تلاش نمایند و گروه طالبان را به تمکین خواست مردم ترغیب نمایند.
خواسته‌های مردم افغانستان از طالبان و کشورهای همسایه عبارت اند از:

امنیت
برقراری امنیت و ثبات مهم ترین خواست مردم افغانستان از طالبان است و طالبان هم مسئول تأمین امنیت جانی و اقتصادی مردم افغانستان
یکی از مهم ترین خواسته‌های مردم افغانستان بعد از تأمین امنیت تأمین عدالت اجتماعی است و مردم افغانستان قرن‌ها از وجود تبعیض و بی‌عدالتی رنج برده برضد آن مبارزه کرده است تا عدالت اجتماعی در کشور تأمین شده و تبعیض و بی‌عدالتی از بین برود زیرا که تبعیض و بی‌عدالتی ریشه اصلی بحران افغانستان است و بدون تأمین عدالت اجتماعی ثبات و امنیت هم برقرا نخواهد شد.
است و باید هم برای تأمین امنیت جانی مردم و هم برای امنیت اقتصادی مردم تلاش نماید.
کشورهای همسایه افغانستان نیز حفظ امنیت شهروندان افغانستان را در دستور کار خود قرار داده و برای تأمین آن راه‌کار مفید و عملی ارائه دهند.

عدالت اجتماعی
یکی از مهم ترین خواسته‌های مردم افغانستان بعد از تأمین امنیت تأمین عدالت اجتماعی است و مردم افغانستان قرن‌ها از وجود تبعیض و بی‌عدالتی رنج برده برضد آن مبارزه کرده است تا عدالت اجتماعی در کشور تأمین شده و تبعیض و بی‌عدالتی از بین برود زیرا که تبعیض و بی‌عدالتی ریشه اصلی بحران افغانستان است و بدون تأمین عدالت اجتماعی ثبات و امنیت هم برقرا نخواهد شد از این رو همسایه‌های افغانستان نیز این واقعیت را درک کرده و به فکر تسلط یک طایفه بر افغانستان نباشد.

کار و اشتغال
درست است که با تسلط طالبان بر کشور از شدت جنگ کاسته شده و تقریبا پایان یافته است و به جز مقاومت‌های پراکنده در چند ولایت جنگ گسترده در افغانستان وجود ندارد. اما باید توجه داشت که مردم علاوه بر نبود جنگ و امنیت جانی امنیت اقتصادی و شغلی هم‌ می‌خواهند و برای تأمین معیشت خویش به کار و درآمد نیاز دارند از این رو طالبان به این خواسته مردم نیز توجه نشان دهد.

حکومت فراگیر
افغانستان کشوری چند قومی و کثیرالمله است از این رو انحصار قدرت در دست یک قوم برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. استقرار صلح و ثبات دایمی در افغانستان نیازمند مشارکت عادلانۀ همه اقوام و اتباع کشور در حکومت است زیرا که عدالت بدون خدمات همه شمول امکان ندارد و خدمات همه شمول برای همه مردم افغانستان به دور از تبعیض
مهم ترین خواست مردم افغانستان مشارکت در سرنوشت خودشان است از این رو حکومت باید در افغانستان براساس اراده و خواست مردم باشد نه با زور و غلبه یک جریان. و حکومت یکجانبه که قدرت را با زور قبضه کرده است در افغانستان دوام نخواهد کرد همانگونه که حکومت کمونیست‌ها، حکومت مجاهدین و حکومت طالبان دوام نکرد.
در افغانستان بدون حکومت همه شمول معنا نمی‌یابد. منظور از حکومت همه شمول مشارکت عادلانه اقوام در حکومت است نه تقسیم قدرت میان طالبان و رهبران جهادی و مخالف طالبان.

حکومت براساس رأی و اراده مردم
مهم ترین خواست مردم افغانستان مشارکت در سرنوشت خودشان است از این رو حکومت باید در افغانستان براساس اراده و خواست مردم باشد نه با زور و غلبه یک جریان. و حکومت یکجانبه که قدرت را با زور قبضه کرده است در افغانستان دوام نخواهد کرد همانگونه که حکومت کمونیست‌ها، حکومت مجاهدین و حکومت طالبان دوام نکرد. 
صلح و مشارکت عادلانه و حکومت همه شمول تنها در صورت تصویب قانون اساسی عادلانه و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف و عاری از تقلب و انتخاب نوع نظام و مسئولان حکومت با رأی و خواست مردم است.

حقوق بشر و حقوق زنان
رعایت حقوق بشر، حفظ آزادی بیان و رسانه‌های جمعی و تأمین آزادی فعالان مدنی و رسانه‌ای بویژه حقوق زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه افغانستان از اساسی ترین خواسته‌های مردم افغانستان است که باید در اجلاس تهران مورد توجه کشورهای همسایه قرار بگیرد و به طالبان بفهماند که بدون در نظرداشت این موارد حفظ امنیت و تأمین ثبات در افغانستان امکان ندارد و کشورهای همسایه هم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند.

اخراج گروه‌های تروریستی
بر اساس اطلات منابع معتبر حدود 12 گروه تروریستی
استقرار صلح و ثبات دایمی در افغانستان نیازمند مشارکت عادلانۀ همه اقوام و اتباع کشور در حکومت است زیرا که عدالت بدون خدمات همه شمول امکان ندارد و خدمات همه شمول برای همه مردم افغانستان به دور از تبعیض در افغانستان بدون حکومت همه شمول معنا نمی‌یابد. منظور از حکومت همه شمول مشارکت عادلانه اقوام در حکومت است نه تقسیم قدرت میان طالبان و رهبران جهادی و مخالف طالبان.
در افغانستان حضور دارند که برای مردم و امنیت افغانستان خطرناک و زیانبار اند. حضور این گروه‌ها در افغانستان هم تهدید برای مردم افغانستان است و هم تهدید برای کشورهای همسایه. از این رو طالبان باید زمینه را برای بیرون راندن این گروها از افغانستان فراهم سازد و آنها را در زود ترین فرصت ممکن از افغانستان اخراج نماید.
مردم افغانستان از کشورهای همسایه انتظار دارند واقعیت‌ها و خواسته‌اهای مردم افغانستان را در اجلاس تهران مد نظر قرار دهند و در مذاکرات و تعامل خود با طالبان خواسته‌های مردم افغانستان را به صورت جدی مطرح نمایند و سران طالبان را به پذیرش اراده و خواست مردم وادار سازند زیرا که تأمین امنیت در افغانستان بدون در نظر گرفتن اراده و خواست مردم امکان ندارد.
کد مطلب: 97971
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل