نظام آینده افغانستان و ضرورت حفظ رسمیت مذهب جعفری

3 میزان 1400 ساعت 15:41

گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب

جامعه شیعیان افغانستان در طول تاریخ کشور همواره در کنار برادران اهل سنت شریک غم و شادی مردم این سرزمین بوده و در راه حفظ استقلال کشور و مقابله با متجاوزان پا به پای هموطنان اهل سنت خود رزمیده و جانفشانی کرده و در راه استقلال کشور مبارزه نموده اند از این رو حق طبیعی خود می‌دانند که در آینده کشور و نظام آینده جایگاه شایسته داشته و از حقوق یکسان و برابر با دیگر هموطنان برخوردار باشند.


افغانستان کشوری چند قومی با مذاهب مختلف است که اکثریت آن را مسلمان اعم از شیعه و سنی تشکیل می‌دهند و شیعیان افغانستان حدود 30 تا 35 درصد جمعیت کشور را تشکیل‌می‌دهند. موجودیت شیعیان در افغان به صدر اسلام و به زمان خلافت امام علی(ع) برمی‌گردد و از آن زمان تا کنون شیعیان در افغانستان حضور پررنگی دارند.
در زمان حکمرانی حسن شنسب بر غور که همزمان با خلافت امام علی(ع) بود حضرت امیرالمؤمنین نامه‌ای خطاب به شنسب حاکم غور نوشته و به دست جعدة ابن هبریة خواهرزاده و فرمانروای خراسان داد تا به حاکم غور برساند و حاکم غور بعد از دریافت نامه امیرمؤمنان به دین اسلام مشرف گردید.
بعد از شهادت امام علی و حکمرانی بنی امیه بر جهان اسلام غوریان به وفاداری به امام علی و مکتب او پایبند ماندند.
اکنون شیعیان افغانستان یک اقلیت بزرگ را از اقوام مختلف سادات، هزاره، تاجیک، بلوچ، خلیلی، قزلباش، پشتون و.... تشکیل می‌دهند که به طور تقریبی 30 تا 35 درصد جمعیت را شامل می‌شوند.
جامعه شیعیان افغانستان در طول تاریخ کشور همواره در کنار برادران اهل سنت شریک غم و شادی مردم این سرزمین بوده و در راه حفظ استقلال کشور و مقابله با متجاوزان پا به پای هموطنان اهل سنت خود رزمیده و جانفشانی کرده اند و در راه استقلال کشور مبارزه نموده اند از این رو حق طبیعی خود می‌دانند که در آینده کشور و نظام آینده جایگاه شایسته داشته باشد و از حقوق یکسان و برابر با دیگر هموطنان برخوردار باشند.
تأمین عدالت اجتماعی و برخورداری همه شهروندان افغانستان از حقوق برابر مهمترین خواسته شیعیان افغانستان است. شیعیان افغانستان امتیاز ویژه در نظام آینده نمی‌خواهد بلکه حق طبیعی خود را می‌خواهد و حفظ رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی آینده یک حق طبیعی است که در قانون اساسی نظام جمهوری به آن دست یافتند و اکنون نیز خواستار حفظ آن است.
درواقع خواسته جامعه شیعیان افغانستان مبنی بر تشکیل حکومت همه شمول و بر آمده از رأی و ارادۀ مردم، تأمین عدالت اجتماعی، برخورداری همۀ شهروندان کشور از حقوق برابر خواست اکثریت جامعه افغانستان است که در شرایط فعلی شورای محترم علمای شیعه افغانستان آن را پیگیری می‌کند.
در این میان حفظ رسمیت مذهب جعفری در صدر خواسته‌های جامعه شیعه قرار دارد از این رو در شرایط کنونی که جامعه شیعه فاقد احزاب قدرت مند سیاسی هست و رهبران خود خواندۀ احزاب خانوادگی هم در تبعید به سر می‌برند و از دستاوردهای گذشته خود بهره جسته و لذت می‌برند حمایت از شورای علما وظیفه فرد فرد شیعیان افغانستان بخصوص تحصیل کرده‌ها و قلم به دستان است.
مأسفانه در این روزها مشاهده می‌شود که برخی اجیران رهبران خود خوانده احزاب خانوادگی کمر به تخریب شورای علما بسته و فعالیت‌ها و مواضع عاقلانه این شورا را به چالش کشیده و زیر سوال می‌برند.
تضعیف شورای علما در شرایط کنونی آب به آسیاب بدخواهان ریختن است. نخبگان، قلم به دستان و اصحاب رسانه با حمایت خویش از مواضع شورای علما و تبدیل کردن خواسته‌های این شورا به خواست همگانی و استفاده بهینه از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند گام‌های سودمندی در راستای برآورده شدن خواسته‌های مردم افغانستان بردارند و در تعیین سرنوشت خویش تأثیرگذار و سهیم باشند.


کد مطلب: 97720

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/97720/نظام-آینده-افغانستان-ضرورت-حفظ-رسمیت-مذهب-جعفری

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com