دولت جدید طالبان و چالش‌های پیش رو

هرچند که این حکومت را سرپرستی و موقت اعلام کرده اما این می‌تواند نشان‌دهنده شکل و ساختار حکومت آینده افغانستان باشد و بعید است که در ساختار حکومت دایمی هم تغییرات قابل توجهی ایجاد گردد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۵
دولت جدید طالبان و چالش‌های پیش رو
بالاخره
برخلاف شعارهای رسمی و گفته‌های مسئولان بلند پایه و رهبران طالبان مبنی بر ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول این دولت مطابق انتظار، انحصاری و تک قومی است و در کابینه 27 نفری طالبان تنها یک نفر تاجیک عضو طالبان و یک نفر ازبک عضو طالبان شامل اند و 25 نفر دیگر همگی از قوم پشتون اند. در واقع قدرت و وزارت خانه‌ها میان دو جناح طالبان تقسیم شده است و از اقوام و جناح‌های سیاسی دیگر کسی در آن عضویت ندارد.
پس از گذشت حدود سه هفته از ورد طالبان به کابل این گروه اعضای دولت خویش را اعلام نمود. چنانکه انتظار می‌رفت این دولت تک قومی و تک حزبی است و اکثریت مطلق آن متعلق به یک قوم و صد درصدآن از اعضای گروه طالبان است.
هرچند که این حکومت را سرپرستی و موقت اعلام کرده اما این می‌تواند نشان‌دهنده شکل و ساختار حکومت آینده افغانستان باشد و بعید است که در ساختار حکومت دایمی هم تغییرات قابل توجهی ایجاد گردد.
حکومت جدید طالبان با چالش‌های زیادی در آینده مواجه خواهد شد که آن‌ها را به بررسی خواهیم گرفت. چالش‌های فراروی حکومت طالبان عبارت اند از:

حکومت تک قومی و انحصاری
برخلاف شعارهای رسمی و گفته‌های مسئولان بلند پایه و رهبران طالبان مبنی بر ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول این دولت مطابق انتظار، انحصاری و تک قومی است و در کابینه 27 نفری طالبان تنها یک نفر تاجیک عضو طالبان و یک نفر ازبک عضو طالبان شامل اند و 25 نفر دیگر همگی از قوم پشتون اند. در واقع قدرت و وزارت خانه‌ها میان دو جناح طالبان تقسیم شده است و از  اقوام و جناح‌های سیاسی دیگر کسی در آن عضویت ندارد. 
اعلام کابینه تک قومی خوش بینی‌های اندکی را که در مورد تغییر طالبان و تشکیل حکومت فراگیر به وجود آمده بود از بین برد و نشان داد که طالبان به این آسانی پوست نمی‌اندازد. این مسأله باعث می‌شود که اقوام دیگر خود را در معرض تبعیض و بی‌عدالتی ببینند و به راحتی آن را نخوهد پذیرفت و زیر بار آن نخواهد رفت و به مقابله با این گروه و حکومت آنها خواهد پرداخت و آن را به چالش خواهد کشید و مردم افغانستان از هر راهی و از هر وسیله‌ای برای اعتراض خود بر ضد حکومت طالبان استفاده می‌کنند. نارضایتی شهروندان باعث می‌شود که دولت استحکام پیدا نکند و کشورهای خارجی هم در به رسمیت شناختن آن
با تأسف تمام اعضای این دولت سواد کلاسیک ندارند و همۀ آنها در مدارس مذهبی پاکستان درس خوانده اند. در حالیکه در دنیای امروز اداره کشور و وزارت‌خانه‌ها به تخصص و تجربه نیاز دارند. سرپرست‌های مقرر شده برای وزارت‌خانه‌ها از اداره وزارت‌های مربوط عاجز خواهد ماند.
دچار تردید شوند.

فاقد تخصص و تجربه
با تأسف تمام اعضای این دولت سواد کلاسیک ندارند و همۀ آنها در مدارس مذهبی پاکستان درس خوانده اند. در حالیکه در دنیای امروز اداره کشور و وزارت‌خانه‌ها به تخصص و تجربه نیاز دارند. سرپرست‌های مقرر شده برای وزارت‌خانه‌ها از اداره وزارت‌های مربوط عاجز خواهد ماند زیرا که با سواد مدارس مذهبی نمی‌توان وازرت‌خانه‌های دفاع، اقتصاد، وزارت خارجه، وزارت مخابرات و سایر وزارت خانه‌ها را اداره نموده و به پیش ببرد. این در حالیست که افغانستان هزاران نفر انسان تحصیل کرده و متخصص در رشته‌های مختلف دارد و رهبران طالبان بر استفاده از افراد مسلکی و متخصص تأکید می‌کرد. تنگ نظری و عدم استفاده از تحصیل کرده‌ها و متخصصان موجب نارضایتی شدید قشر عظیم جامعه شده و موجب مخالفت با دولت طالبان در آینده خواهد شد.

عدم رسمیت در جهان
یکی از مشکلات و چالش‌های عمده پیش روی طالبان عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جهانیان و سازمان ملل متحد است. با انحصاری بودن و عدم فراگیری قدرت خیلی سخت است که کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد زیرا که جهانیان همه شمول بودن حکومت و رعایت
با انحصاری بودن و عدم فراگیری قدرت خیلی سخت است که کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد زیرا که جهانیان همه شمول بودن حکومت و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان را پیش شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان تعیین کرده است. عدم رسمیت حکومت طالبان را در مراودات و روابط و تعاملات سیاسی و اقتصادی با چالش کلان مواجه خواهد کرد.
حقوق بشر و حقوق زنان را پیش شرط به رسمیت شناختن حکومت طالبان تعیین کرده است. عدم رسمیت حکومت طالبان را در مراودات و روابط و تعاملات سیاسی و اقتصادی با چالش کلان مواجه خواهد کرد.

شمولیت در لیست سیاه سازمان ملل
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ فراروی طالبان قرار داشتن تعدادی از اعضای کابینه به شمول ملا محمد حسن رئیس الوزرا در لیست سیاه سازمان ملل متحد است. این مسأله می‌تواند در آینده مشکلات بزرگی برای حکومت طالبان ایجاد نماید. زیرا که در صورت باقی ماندن این افراد در لیست سیاه سازمان ملل آنها نمی‌توانند به کشورهای خارجی سفر نمایند. هنچنین موجب نگرانی جهانیان شده و کشورهای دنیا را در عدم به رسمیت شناختن طالبان مصمم تر خواهند کرد.
اگر طالبان در آینده بخواهد با همین روش حکومت کند و حکومت تک قومی و انحصاری تشکیل دهد و با زور سر مردم حکومت کند با مخالفت جدی و سرسختانه مردم افغانستان بویژه قشر تحصیل کرده مواجه خواهد شد که بقای حکومت طالبان را با چالش مواجه خواهد کرد. زیرا که مردم افغانستان برای رسیدن به آزادی و برخورداری از حقوق مساوی و عدالت اجتماعی سالها مبارزه کرده و میلیونها شهید داده است و به راحتی تسلیم حکومت انحصاری و تبعیض آمیز نخواهند شد و امارت طالبانی را نخواهند پذیرفت. 
پذیرش امارت افغانستان را قرن‌ها به عقب خواهد برد و جوابگوی نیازهای عصر حاضر و قرن 21 نیست. این چیزی است که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
کد مطلب: 97576
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل