نقش دوستی ملت‌های منطقه در روند صلح و ثبات افغانستان

دولت‌های منطقه با تأسی از ملت‌ها سیاست‌های خود را بر مبنای دوستی ملت‌ها عیار نمایند زیرا دولت‌ها رفتنی اند اما ملت‌های منطقه قرن‌ها باهم زندگی کرده و زندگی خواهند کرد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۶
نقش دوستی ملت‌های منطقه در روند صلح و ثبات افغانستان
بحران
اشتراکات و پیوندهای عمیق دینی و فرهنگی میان مردم منطقه باید در روابط دو جانبه و چند جانبه مد نظر قرار گیرد زیرا مردم منطقه فارغ از کشمکش‌ها و نزاع‌های سیاسی دولت‌ها به دلیل پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی باهم احساس همبستگی و دلبستگی دارند و خود را ملت واحد می‌بینند که در رنج، غم و شادی همدیگر شریک‌اند.
افغانستان پیچیدگی‌های زیاد و عوامل گوناگی دارد به همین دلیل تا کنون لاینحل باقی‌مانده‌است. از همین رو برای حل بحران کشور نیاز است که هم به عوامل خارجی و هم به عوامل داخلی آن توجه صورت بگیرد.
بدون شک کشورهای همسایه و قدرت‌های بین‌المللی در افغانستان منافعی دارند که همیشه سعی دارند از منافع خود در این کشور محافظت نمایند. اما گاهی منافع برخی از کشورها با منافع کشورهای دیگر در تضاد قرار می‌گیرد از این رو افغانستان محل رقابت‌های منفی و مورد دست اندازی این کشورها قرار می‌گیرد و این رقابت‌ها به ضرر مردم افغانستان تمام شده و امنیت و ثبات افغانستان را به خطر می‌اندازد و موجب طولانی شدن و بحرانی تر شدن اوضاع می‌شود.
از همین رو برای حل بحران افغانستان باید هم به عوامل داخلی آن و هم به عوامل خارجی آن توجه صورت بگیرد.
در این میان نقش کشورهای همسایه هم در ثبات و استقرار صلح و هم در برهم زدن ثبات و امنیت افغانستان و ایجاد نا امنی مهم است. در شرایط کنونی که نظام جمهوری سقوط کرده و گروه طالبان بر کشور مسلط گردیده‌است افغانستان وارد یک فصل جدید و یک مرحله تازه از حیات خود گردیده و امیدی کوچک برای ختم جنگ و استقرار صلح پیدا شده‌است نقش سازنده کشورهای همسایه در برقراری صلح پایدار بسیار مهم است.
کشورهای همسایه به جای رقابت منفی در افغانستان و دخالت در کشور با در پیش گرفتن سیاست حسن همجورای
در شرایط کنونی که نظام جمهوری سقوط کرده و گروه طالبان بر کشور مسلط گردیده‌است افغانستان وارد یک فصل جدید و یک مرحله تازه از حیات خود گردیده و امیدی کوچک برای ختم جنگ و استقرار صلح پیدا شده‌است نقش سازنده کشورهای همسایه در برقراری صلح پایدار بسیار مهم است.
و عدم مداخله در امور داخلی افغانستان می‌تواند از طریق همکاری با دولت افغانستان و همکاری با همدیگر در روند صلح افغانستان نقش سازنده ایفا نمایند که هم به نفع مردم افغانستان باشند و هم به نفع کشورهای همسایه زیرا در صورت تداوم بحران و ادامه نا امنی منافع کشورهای همسایه هم تأمین نمی‌شود و دوام بی‌ثباتی به ضرر کشورهای همسایه نیز تمام خواهد شد.
نکته مهم اشتراکات و پیوندهای عمیق دینی و فرهنگی میان مردم این منطقه است که باید در روابط دو جانبه و چند جانبه مد نظر قرار گیرد زیرا مردم منطقه فارغ از کشمکش‌ها و نزاع‌های سیاسی دولت‌ها به دلیل پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی باهم احساس همبستگی و دلبستگی دارند و خود را ملت واحد می‌بینند که در رنج، غم و شادی همدیگر شریک اند بنابراین دولت‌های منطقه نیز با تأسی از ملت‌ها سیاست‌های خود را بر مبنای دوستی ملت‌ها عیار نمایند زیرا دولت‌ها رفتنی اند اما ملت‌های منطقه قرن‌ها باهم زندگی کرده و زندگی خواهند کرد.
اگر حکومت‌ها هم خود را نماینده و ممثل اراده مردم خود می‌دانند باید در سیاست نیز خواست و روش مردم را درپیش گیرند تا هم صلح و ثبات در افغانستان
کشورهای همسایه به جای رقابت منفی در افغانستان و دخالت در کشور با در پیش گرفتن سیاست حسن همجورای و عدم مداخله در امور داخلی افغانستان می‌تواند از طریق همکاری با دولت افغانستان و همکاری با همدیگر در روند صلح افغانستان نقش سازنده ایفا نمایند که هم به نفع مردم افغانستان باشند و هم به نفع کشورهای همسایه زیرا در صورت تداوم بحران و ادامه نا امنی منافع کشورهای همسایه هم تأمین نمی‌شود و دوام بی‌ثباتی به ضرر کشورهای همسایه نیز تمام خواهد شد.
و منطقه حاکم شود و هم این کشورها از استقرار صلح در افغانستان منتفع شوند.
تداوم بحران و ادمه نا امنی به ضرر کشورهای همسایه است زیرا هم سیلی از مهاجران راهی این کشورها خواهد شد و هم تجارت و توسعه اقتصادی منطقه به عقب خواهد افتاد اما استقرار صلح درافغانستان و امنیت پایدار به نفع کشورهای همسایه و منطقه است و این کشورها می‌توانند از هم طریق مشارکت در پروژه‌های بازسازسی و استخراج معادن افغانستان سود زیاد ببرند و هم از طریق گسترش تجارت و تبادل کالا میان کشورهای منطقه از مسیر افغانستان.
سرازیر شدن سیل مهاجران به کشورهای همسایه در نتیجه بحران افغانستان، گسترش قاچاق مواد مخدر، زمینه رشد و گسترش تروریسم مسائلی است که کشورهای همسایه را درگیر کرده‌است از این رو صلح در افغانستان می‌تواند به نفع کشورهای همسایه نیز باشد.
از طرف دیگر منافع سیاسی و اقتصادی کشورها نیز در تعامل با همدیگر و تأمین امنیت در افغانستان و منطقه است و افغانستان به عنوان یک کشور مهم ژئوپولوتیک در منطقه نقش مهمی در توسعه تجارت و اقتصاد منطقه داشته باشد.
افغانستان می‌تواند پل ارتباطی مهمی میان هند و پاکستان با آسیای میانه باشد؛ پاکستان و هند می‌توانند از طریق افغانستان کالاهای خود را به آسیای میانه صادر نمایند و از طرفی نیاز خود به گاز و برق را از طریق کشورهای آسیای میانه تهیه و از مسیر افغانستان به کشورهای خود انتقال دهد. و کشورهای آسیای میانه بخصوص، ترکمنستان، تاجیکستان، قیرغیزستان و ازبکستان برای توسعه تجارت خود به سمت جنوب نیاز مبرم به راه افغانستان دارد.
همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشو همزبان و هم فرهنگ که بیشترین اشتراک تاریخی و فرهنگی با مردم افغانستان دارد برای توسعه صادرات خود به آسیای میانه نیاز به ترانزیت از جاده‌های افغانستان دارد و افغانستان نیز می‌تواند از تجربیات مفید جمهوری اسلامی ایران و از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این کشور برای بازسازی افغانستان استفاده کند.
کد مطلب: 97465
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل