شورای علمای شیعه و وظیفه خطیر دفاع از حقوق شیعیان

اکنون که نظام جمهوری سقوط کرده و گروه طالبان دوباره به قدرت بازگشته بازهم جامعه شیعیان افغانستان در مرحله سرنوشت سازی قرار گرفته و در آستانه تشکیل نظام سیاسی جدید قرار دارد؛ ایجاب می‌کند که شورای علمای شیعه افغانستان رسالت تاریخی خود را ایفا نموده و مانع تضییع حقوق جامعه شیعه افغانستان شوند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۱
شورای علمای شیعه و وظیفه خطیر دفاع از حقوق شیعیان
شیعیان افغانستان در طول تاریخ کشور همیشه از محروم‌ترین اقشار جامعه افغانستان بوده که مورد بی‌مهری‌های زیاد و انواع و اقسام تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفته‌است. پس از پیروزی مجاهدین در بهال ۱۳۷۱ بر رژیم کمونیستی حاکم بر کابل انتظار می‌رفت که با استقرار نظام اسلامی در افغانستان
در شرایط کنونی که رهبران سیاسی جامعه شیعه هرکدام ساز خود را می‌نوازد و همه به فکر منافع شخصی و خانوادگی خود هستند و از طرفی پایگاه اجتماعی قوی هم ندارند نمی‌توانند از جامعه شیعیان افغانستان نمایندگی نموده و با رهبران طالبان وارد گفتگو شوند و از حقوق شیعیان صیانت نمایند این وظیفه شورای علمای شیعه است که باید با رهبران طالبان وارد گفتگو شده و از حقوق جامعه شیعیان افغانستان دفاع نماید.
عدالت اجتماعی برقرار شده و تبعیض در حق شیعیان افغانستان از بین برود که متأسفانه این مهم تحقق نیافت و آرزوی شیعیان افغانستان برآورده نشد و گروه‌های جهادی مشغول جنگ داخلی گردیده و موفق به تشکیل یک نظام اسلامی و با ثبات نگردید و سر انجام به دست طالبان در پاییز ۱۳۷۵ سقوط کرد و کابل به اشغال طالبان درآمد.
گروه طالبان متأسفانه در ۵ سال حکومت خود با ایجاد حکومت تک قومی نه تنها به شیعیان افغانستان بی‌اعتنا بود بلکه تاجیکها و ازبکهای افغانستان را نیز در حکومت شریک نکرد تا اینکه در پاییز سال ۱۳۸۰ در اثر حمله نظامی آمریکا و همپیمانانش از قدرت کنار زده شد.
پس از سقوط طالبان و تشکیل کنفرانس بن انتظار می‌رفت که در سایه دموکراسی و تشکیل حکومت جدید عدالت اجتماعی تأمین گردد و تبعیض قومی و مذهبی علیه جامعه شیعیان افغانستان از بین برود و همه شهروندان افغانستان از حقوق یکسان بهره‌مند گردند.
علیرغم رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی و تأکید بر حقوق برابر همه اتباع افغانستان اما در عمل بازهم اعمال تبعیض علیه مردم شیعه پایان نیافت و در استخدام جوانان تحصیل کرده شیعه در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی محدودیت و تبعیض اعمال می‌گردید.
در دوران حکومت آقای غنی اعمال تبعیض شدت بیشتری یافت و حضور وزیران شیعه در دولت به شدت کاهش یافت به طوری که در بانک مرکزی فقط یک نفر از مردم شیعه حضور داشت که او را هم سبکدوش کرد همچنین در وزارت خارجه و سفارت‌خانه‌ها به تعداد انگشتان یک دست هم سفیر شیعه مذهب وجود نداشت.
در قسمت بازسای که هیچ توجهی به مناطق شیعه نشین نگردید و هیچ پروژه مهمی در این مناطق افتتاح نگردید و هیچ طرح اقتصادی برای رشد و توسعه مناطق مرکزی اجرا نگردید. به‌طور نمونه سرک قره باغ جاغوری علیرغم درخواست‌های متعدد مردم و وعده‌های مکرر مسئولان و دولت مردان در طول این ۲۰ سال آسفالت نگردید. و ولایت شدن این ولسوالی هم علیرغم وعده‌های آقایان حامد کرزی و اشرف غنی در هنگام مبارزات انتخاباتی بعد از انتخابات به فراموشی سپرده شد.
اکنون که نظام جمهوری سقوط کرده و گروه طالبان دوباره به قدرت بازگشته بازهم جامعه شیعیان
غفلت در این برهه تاریخی و سرنوشت ساز و چشم پوشی از حقوق شیعیان و مصلحت‌اندیشی‌های ناصواب خسارات جبران ناپذیری را برای جامعه شیعه وارد خواهد کرد که سالها گریبانگیر مردم ما خواهد شد و نسل‌های آینده افسوس از دست دادن این فرصت تاریخی را خواهند خورد و ما را مقصر خواهند شناخت.
افغانستان در مرحله سرنوشت سازی قرار گرفته و در آستانه تشکیل نظام سیاسی جدید قرار دارد ایجاب می‌کند که شورای علمای شیعه افغانستان رسالت تاریخی خود را ایفا نموده و مانع تضییع حقوق جامعه شیعه افغانستان شوند.
در شرایط کنونی که رهبران سیاسی جامعه شیعه هرکدام ساز خود را می‌نوازد و همه به فکر منافع شخصی و خانوادگی خود هستند و از طرفی پایگاه اجتماعی قوی هم ندارند نمی‌توانند از جامعه شیعیان افغانستان نمایندگی نموده و با رهبران طالبان وارد گفتگو شوند و از حقوق شیعیان صیانت نمایند این وظیفه شورای علمای شیعه است که باید با رهبران طالبان وارد گفتگو شده و از حقوق جامعه شیعیان افغانستان دفاع نماید و با گرفتن نقش فعال این مأموریت را به سرانجام موفقیت‌آمیز برساند زیرا هرگونه غفلت و از دست دادن فرصت در این مرحله تاریخی سالها پشیمانی را در پی دارد و از پس ماست ریخته شده تأسف خوردن فایده ندارد!
شورای علمای شیعه هم مثل رهبرن سیاسی بدنام نیست و هم پایگاه مردمی دارد و هم می‌تواند از کل جامعه شیعیان افغانستان نمایندگی نماید.
غفلت در این برهه تاریخی و سرنوشت ساز و چشم پوشی از حقوق شیعیان و مصلحت‌اندیشی‌های ناصواب خسارات جبران ناپذیری را برای جامعه شیعه وارد خواهد کرد که سالها گریبانگیر مردم ما خواهد شد و نسل‌های آینده افسوس از دست دادن این فرصت تاریخی را خواهند خورد و ما را مقصر خواهند شناخت. از این رو شورای علمای شیعه با تمام توان و با جدیت وارد عمل شده و مطالبه گر حقوق شیعیان باشد و منتظر رهبران سیاسی نباشد که از آنها نه کاری ساخته‌است و نه دغدغه آن را دارد.
کد مطلب: 97400
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل