۱
 

جهل مقدس بهترین ابزار توطئه و جنگ نرم قدرتهای استعماری

دشمنان اسلام و قدرتهای استعماری سعی کرده اند که برای نا امن سازی کشورهای اسلامی و جلوگیری از پیشرفت و ترقی جوامع مسلمان گروه‌های افراط‌گرا را به خدمت گرفته و با استفاده از جهل مقدس آنان تروریسم مذهبی را سازمان دهی نموده و با آموزش و تجهیز تروریست‌ها از آنان در جهت برآورده شدن منافع سیاسی و اقتصادی خود بهره جسته‌اند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۱ سرطان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۱
جهل مقدس بهترین ابزار توطئه و جنگ نرم قدرتهای استعماری
گروه‌های مذهبی افراطی از دیرباز و از صدر اسلام همواره در خدمت دشمنان اسلام بوده‌اند و برای منافع دشمنان جنگیده‌اند. از آنجا که افراط‌گرایان مذهبی گرفتار جهل مقدس اند به سادگی در دام دشمنان اسلام گرفتار می‌شوند و آگاهانه و یا نا آگاهانه در جهت منافع دشمنان اسلام عمل می‌کنند به همین دلیل ضربه‌هایی را که این قشر نا آگاه به اسلام زده‌اند بسیار مهلک تر و دردناکتر از
اصلی ترین عامل سرنگونی حکومت امان الله خان و شکست اصلاحات امانی ملاهای کم سواد و سنتی و افراط گرایان مذهبی بودند که اصلاحات شاه را خلاف شرع و قوانین اسلام تلقی می‌کردند و استعمار انگلیس نیز از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کرده و توسط عوامل نفوذی خود مانند ملا عبدالله مشهور به ملای لنگ مردم را علیه حکومت و اصلاحات ترقی خواهانۀ وی شوراند که منجر به سقوط حکومت شاه امان الله و ناکامی اصلاحات مورد نظر وی گردید و افغانستان را از حرکت به جلو باز داشت.
ضربات  دشمنان بر پیکر جامعه و فرهنگ امت مسلمان بوده است.
از همین رو دشمنان اسلام و قدرتهای استعماری سعی کرده اند که برای نا امن سازی کشورهای اسلامی و جلوگیری از پیشرفت و ترقی جوامع مسلمان گروه‌های افراط‌گرا را به خدمت گرفته و با استفاده از جهل مقدس آنان تروریسم مذهبی را سازمان دهی نموده و با آموزش و تجهیز تروریست‌ها از آنان در جهت برآورده شدن منافع سیاسی و اقتصادی خود بهره جسته‌اند.
یکی از کشورهای که قربانی جهل مقدس و افراط‌گرایی است و به همین دلیل هم صدها سال عقب مانده و هم در نا امنی به سر می‌برند افغانستان است.
در حالیکه کشورهای اروپایی به سرعت مسیر ترقی را طی می‌کرد و پله‌ها پیشرفت و موفقیت را یکی پس از دیگری فتح می‌نمود و در عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی، سیاسی و انسانی به دستاوردهای چشمگیری دست یافته و رو به جلو حرکت می‌کرد؛ کشورهای اسلامی بویژه افغانستان در عقب ماندگی به سر برده و با فقر دست و پنجه نرم می‌کرد.
 در اوایل قرن 14 هجری شمسی و به قدرت رسیدن امان الله خان پادشاه تحول گرا و اصلاح طلب افغانستان که متوجه سرعت پیشرفت کشورهای اروپایی و فقر و عقب ماندگی افغانستان گردیده بود تلاش‌هایی را برای رشد و توسعه افغانستان آغاز نمود و برای این هدف اصلاحاتی را روی دست گرفت که متأسفانه به دلیل توطئه استعمارگران و جهل مقدس مذهبیون و ملاهای افراطی با شکست مواجه گردید و امان الله خود قربانی اقدامات اصلاحی خود گردید.
جدا از اشتباهات و عجله‌ امان الله خان در مسیر اصلاحات مورد نظرش که در ناکامی اصلاحات و سقوط شاه امان الله بی‌تأثیر نبود اصلی ترین عامل سرنگونی حکومت امان الله خان و شکست اصلاحات امانی ملاهای کم سواد و سنتی و افراط گرایان مذهبی بودند که اصلاحات شاه را خلاف شرع و قوانین اسلام تلقی می‌کردند و استعمار انگلیس نیز از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کرده و توسط عوامل نفوذی خود مانند ملا عبدالله مشهور به ملای لنگ مردم را علیه حکومت و اصلاحات ترقی خواهانۀ وی شوراند که منجر به سقوط حکومت شاه امان الله و ناکامی اصلاحات مورد نظر وی گردید و افغانستان را از حرکت به جلو باز داشت.
در دهه هفتاد که مجاهدین در کابل به قدرت رسیده بود بازهم دست استعمار گران از آستین افراط گرایان مذهبی بیرون آمده و با استفاده از عنوان شریعت و احساسات مذهبی مردم و ارزشهای اسلامی و عناوین مقدس جنگ علیه حکومت مجاهدین را در راستای برآوردن اهداف کشورهای خارجی و استعماری به راه انداخت تا اینکه در سال 1375 توانست حکومت استاد ربانی را شکست
اسکتبار جهانی افراط گرایی و تروریسم مذهبی را بهترین وسیله برای پیشبرد جنگ نرم خود بر علیه کشورهای اسلامی و بی ثبات سازی خاورمیانه و جهان اسلام می دانند از این رو دست به تأسیس گروه‌های مثل طالبان، القاعده، داعش، بوکوحرام و... نموده و با جذب تروریستان بین المللی در این گروه‌ها هم مانع اتحاد جهان اسلام شده و هم جلو پیشرفت علمی، اقتصادی و انسانی جوامع اسلامی را گرفته و همیشه این کشورها را عقب مانده و وابسته به خود نگه می‌دارند تا همیشه بتواند از آنها بهره کشی نماید.
داده و کابل را به تصرف خود در آورند و حکومت ارتجاعی و قرون وسطایی خود را برای عقب نگهداشتن مردم افغانستان و بدنام کردن اسلام و بدبین کردن مردم به دین و مذهب برپا کردند.
بعد از سرنگونی طالبان به دست سازندگان و حامیان اصلی خود و استقرار نظام جدید در افغانستان و تصویب قانون اساسی و شکل گیری نهادهای مدنی و قانونی انتظار می رفت که مردم افغانستان بر روی مخروبه‌های جهل و جمود و خاکسترهای باقی مانده از آن اساس یک نظام مترقی را بنا گذرای نموده و با روی آوردن به علم و دانش عقب ماندگی‌های گذشته را جبران نموده و در مسیر ترقی گام بردارند که خوشبختانه در مدت کوتاه به دستاوردهای زیادی هم دست یافت.
اما از آنجا که دشمنان اسلام و مردم افغانستان دوست نداشتند که افغانستان در آرامش و امنیت باشد و مردم این سرزمین به سمت توسعه و پیشرفت حرکت نمایند بازهم دست به کار شده و با استفاده از گروه‌های جهمنی و افراط‌گرایان مذهبی امنیت و آرامش مردم افغانستان را به هم ریخته و جلو رشد و ترقی مردم افغانستان را بگیرند از این رو دست به کار شده و با پرورش تروریستان از کشورهای مختلف و ملیشه‌سازی پنهانی و سوء استفاده از اعتقادات و احساسات مذهبی مردم با راه اندازی جنگ نرم باز هم جلو پیشرفت و ترقی افغانستان را بگیرند و با نا امن کردن افغانستان این کشور را به مرکز تروریسم بین المللی و افراط گرایان مذهبی بدل سازند تا در آینده با استفاده از آنها رقبای بزرگ منطقه‌ای و جهانی خود را به چالش بکشند.
اسکتبار جهانی افراط گرایی و تروریسم مذهبی را بهترین وسیله برای پیشبرد جنگ نرم خود بر علیه کشورهای اسلامی و بی ثبات سازی خاورمیانه و جهان اسلام می دانند از این رو دست به تأسیس گروه‌های مثل طالبان، القاعده، داعش، بوکوحرام و... نموده و با جذب تروریستان بین المللی در این گروه‌ها هم مانع اتحاد جهان اسلام شده و هم جلو پیشرفت علمی، اقتصادی و انسانی جوامع اسلامی را گرفته و همیشه این کشورها را عقب مانده و وابسته به خود نگه می‌دارند تا همیشه بتواند از آنها بهره کشی نماید.
افغانستان اکنون در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته و این خطر وجود دارد که با شکست حکومت افغانستان و حاکمیت دوباره تروریسم بر این کشور بازهم ضمن از دست دادن دستاوردهای صدسال مبارزات ضد استعماری و آزادی خواهانه به قهقرا برگردد از این رو ضروری است که مردم افغانستان بویژه قشر تحصیل کرده و دانشگاهی با هوشیاری مواظب جنگ نرم دشمن بوده و فریب شعارهای مقدس افراط گرایان و تروریستان را نخورند و اجازه ندهند که لشکر جهل و جمود به سرنوشت مردم مسلط شوند و اهداف اسکتبار جهانی را در این سرزمین پیاده نمایند.
کد مطلب: 97099
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
United States
۱۴۰۰-۰۴-۳۱ ۱۷:۳۵:۵۵
خوبه (20196)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل