تداوم ترورهای زنجیره ای وسرنوشت پر ابهام صلح

هنوز مردم مصیبت انفجار مکتب سیدالشهدای کابل را فراموش نکرده اند و خون پاک آنها خشک نشده که باز شاهد خلق فاجعه دیگر از سوی تروریستان مدعی حکومت خدا و عدالت اسلامی هستیم و باید نظاره گر پرپر شدن استادان دینو دانششگاه البیرونی باشیم.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ جوزا ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۸
تداوم ترورهای زنجیره ای وسرنوشت پر ابهام صلح
ترورهای
حتی اگر بپذیریم که طالبان برای تداوم جنگ با نیروهای دولت افغانستان مجوز دارد قطعا برای کشتار غیر نظامیان و مردم ملکی و ترور استادان دانشگاه، عالمان دین، محصلان، فرهنگیان، اصحاب رسانه و شاگردان مکاتب هیچ توجیهی ندارد و این مسأله در هیچ آیینی پذیرفتنی نیست.
زنجیره ای مشکوک و هدفمند دانشگاهیان، فرهنگیان، اصحاب رسانه اساتید دانشگاه، عالمان دین دانشجویان و شاگردان مکاتب به یک معضل جدی و خطرناک در افغانستان تبدیل شده است.
هنوز مردم مصیبت انفجار مکتب سیدالشهدای کابل را فراموش نکرده اند و خون پاک آنها خشک نشده که باز شاهد خلق فاجعه دیگر از سوی تروریستان مدعی حکومت خدا و عدالت اسلامی هستیم و باید نظاره گر پرپر شدن استادان و دانشجویان دانشگاه البیرونی باشیم.
کشتار افراد ملکی و غیر نظامی هم خلاف آموزه های دین مبین اسلام و هم مخالف کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است و هیچ توجیه شرعی ندارد.
گروه طالبان که در 20 سال گذشته حضور نظامیان خارجی را بهانه برای ادامه جنگ و برادر کشی در افغانستان قرار داده بود هم اکنون که نیروهای خارجی در حال ترک افغانستان است با چه مجوز و چه بهانه ای به جنگ و خشونت دامن می زنند؟
حتی اگر بپذیریم که طالبان برای تداوم جنگ با نیروهای دولت افغانستان مجوز دارد قطعا برای کشتار غیر نظامیان و مردم ملکی و ترور استادان دانشگاه، عالمان دین، محصلان، فرهنگیان، اصحاب رسانه و شاگردان مکاتب هیچ توجیهی ندارد و این مسأله در هیچ آیینی پذیرفتنی
در شرایط کنونی که نیروهای خارجی در حال ترک افغانستان است طالبان باید مشخص سازد که جنگ را انتخاب می کند یا صلح؟ اگر صلح را انتخاب می کند باید در عمل هم صداقت و تعهد خود را برای رسیدن به صلح و به ثمر نشستن گفتگوهای صلح ثابت سازد نه اینکه در رسانه ها اعلام کند ما صلح می خواهیم اما در عمل جبهات جنگ را گسترش داده و به ترور مردم ملکی و کشتار غیر نظامیان ادامه دهد و شرط های مضحک برای شرکت در نشستهای صلح مطرح سازد.
نیست.
در شرایط کنونی که نیروهای خارجی در حال ترک افغانستان است طالبان باید مشخص سازد که جنگ را انتخاب می کند یا صلح؟
اگر صلح را انتخاب می کند باید در عمل هم صداقت و تعهد خود را برای رسیدن به صلح و به ثمر نشستن گفتگوهای صلح ثابت سازد نه اینکه در رسانه ها اعلام کند ما صلح می خواهیم اما در عمل جبهات جنگ را گسترش داده و به ترور مردم ملکی و کشتار غیر نظامیان ادامه دهد و شرط های مضحک برای شرکت در نشستهای صلح مطرح سازد.
اگر هم طالبان جنگ را انتخاب می کند هم باید مشخص سازد و موقف خود را به صورت شفاف و علنی اعلام نماید که ما می خواهیم از راه جنگ دولت کابل را سرنگون سازیم هرچند که عملا در این مسیر حرکت می کند.
اگر طالبان تصمیم بر جنگ دارد با دولت افغانستان و ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی بجنگد نه اینکه مردم ملکی و غیر نظامی را هدف قرار داده و به قتل برسانند و به تأسیات عام المنفعه مثل مکتب‌ها، شفاخانه‌ها، پلها و جاده‌ها آسیب زده و آنها را خراب کنند.
تداوم جنگ و کشتار مردم غیر نظامی و ادامه ترورهای زنجیره ای مذاکرات شکننده صلح را بیش از پیش به سوی بن بست و شکست می کشاند.
مذاکرات صلح افغانستان که از سال گذشته در قطر شروع گردید پس از حدود دوماه گفتگوهای کسل کننده و غیر مفید در دوحه به حالت کما رفته است و چشم انداز روشنی برای آن متصور نیست و نشست صلح استانبول هم شروع نشده زنگ شکست آن به صدا در آمده است.
بی میلی طالبان به مذاکرات صلح و اصرار بر گسترش جنگ در ولایات مختلف از یک سو و تداوم ترورهای زنجیره ای و هدف مند از سوی دیگر سرنوشت صلح و آینده کشور را در ابهام قرار داده است.
این نشانه ها حاکی از آن است که افغانستان آبستن فاجعه بزرگ خشونت و جنگ داخلی تمام عیار است و مردم دارند خود را برای جنگ آماده می کنند. از این رو اگر طالبان خود را متعلق به افغانستان می داند بیش از این فرصت را هدر نداده و دست
بی میلی طالبان به مذاکرات صلح و اصرار بر گسترش جنگ در ولایات مختلف از یک سو و تداوم ترورهای زنجیره ای و هدف مند از سوی دیگر سرنوشت صلح و آینده کشور را در ابهام قرار داده است. این نشانه ها حاکی از آن است که افغانستان آبستن فاجعه بزرگ خشونت و جنگ داخلی تمام عیار است و مردم دارند خود را برای جنگ آماده می کنند.
از جنگ و برادر کشی برداشته و با پیوستن به روند صلح به دامن ملت باز گردد.
طالبان باید بداند که از طریق نظامی نمی تواند قدرت را به دست بگیرد زیرا علاوه بر نیروهای امنیتی کشور مردم افغانستان نیز در مقابل طالبان خواهند ایستاد و اجازه نخواهد 
داد که دوباره امارت اسلامی در افغانستان حاکمیت پیدا کند.بنابراین بهتر است قبل از اینکه دیر شود به روند صلح باز گردد تا امنیت در کشور استقرار یابد.


 
کد مطلب: 96636
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل