سیر تاریخی قوانین اساسی افغانستان از ۱۳۰۱ تا اکنون

۱۰ حوت/اسفند برابر است با تصویب اولین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۰۱ه‍.ش؛ پس از جنگهای متعدد افغانستان با ابرقدرت استعماری انگلیس و پیروزی افغانستان بر بریتانیا و استقلال کشور و به رسمیت شناخته شدن افغانستان از سوی انگلستان شاه امان‌الله خان تصمیم به مدرن سازی افغانستان گرفت.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۷
سیر تاریخی قوانین اساسی افغانستان از ۱۳۰۱ تا اکنون
قانون اساسی در تاریخ کشورها و ملت‌ها اهمیت خاصی برخوردار است و جایگاه مهم و خاصی دارد زیرا شاکلهٔ اصلی یک نظام و حکومت را تشکیل می‌دهد و قانون اساسی مجموعهٔ اصول و قواعدی است که شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی دولت، روابط و وظایف و صلاحیت‌های آنها و همچنین حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام و رعایت آنها است مشخص می‌سازد و به همین جهت است که در زبان ما این این قانون به صفت ”اساسی” متصف شده‌است. چون اساسی‌ترین مسائل جامعه یعنی ”دولت و تشکیلات و صلاحیت‌های آن” و اساسی‌ترین مسائل انسان یعنی ”حقوق بشر و آزادی‌های فردی” و رابطهٔ آن با حکومت را تعریف و تبیین می‌کند.
قانون اساسی در دنیا به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی-سیاسی یک کشور و راهنمای برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه و روابط آن‌ها، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است.
رسیدن به مرحلهٔ تدوین قانون اساسی در یک کشور، نشانگر رشد وتکامل جامعه ومردم آن کشور محسوب می‌شود و نوع قانون اساسی نیز میزان رشد و بالندگی یک ملت را نشان می‌دهد. از این روه روز ۱۰/حوت/اسفند در تاریخ افغانستان یک روز خاص و تاریخی به‌شمار می‌رود.

اولین قانون اساسی افغانستان:
۱۰ حوت/اسفند برابر است با تصویب اولین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۰۱ه‍. ش؛ پس از جنگهای متعدد افغانستان با ابرقدرت استعماری انگلیس و پیروزی افغانستان بر بریتانیا و استقلال کشور و به رسمیت شناخته شدن افغانستان از سوی انگلستان شاه امان‌الله خان تصمیم به مدرن سازی افغانستان گرفت و اولین اقدام شاه امان‌الله خان در این راستا تدوین و تصویب قانون اساسی برای ادارهٔ کشور بود؛ بنابراین شاه امان‌الله خان با دایر کردن اولین لویه جرگه قانون اساسی با حضور ۸۰۰ نفر مرکب از کارمندان و مقامات دولتی و سران قبایل در ماه حوت/اسفند ۱۳۰۱ گام اول را در جهت تدوین قانون اساسی برداشت و این لویه جرگه پس از چند روز بحث و بررسی اولین قانون اساسی افغانستان را به نام «نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان» در ۷۳ ماده به تصویب رساند. به موجب این قانون برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و مؤسسات سیاسی مثل هیئت وزرأ، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشرات یا مصونیت مسکن و سری بودن مکاتبات تأمین گردید.

دومین قانون اساسی افغانستان:
پس از سقوط دولت امانی به دست حبیب‌الله کلکانی و پس از آن به قدرت رسیدن نادر شاه وی نیز اقدام به تدوین قانون اساسی کرد و نخست در ماه میزان/مهر ۱۳۰۹ هجری برابر با سپتامبر ۱۹۳۱ میلادی لویه جرگه‌ای مرکب از اشخاص دست‌چین از سران قبایل و اقوام و ریش سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان هیأتی را مرکب از ۱۰۵ نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هیئت مذکور که شورای ملی نامیده شد در ماه اکتوبر همان سال قانون اساسی جدید را به عنوان "اصول دولت علیه افغانستان" مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید.

سومین قانون اساسی افغانستان:
پس از کشته شدن نادرشاه در تاریخ ۱۶ عقرب/آبان ۱۳۱۲ به دست عبدالخالق هزاره فرزند وی محمد ظاهر شاه به پادشاهی رسید و طبق همان اصول اساسی پدرش، سی سال تمام حکومت نمود. پس از استعفای سردار محمد داود از مقام صدارت ظاهرشاه در تاریخ ۱۱/حوت/اسفند دکتر یوسف را به مقام نخست‌وزیری منصوب کرد دکتر یوسف کابینهٔ خود را مرکب از شخصیت‌های تکنوکرات و برخی شخصیات‌های با نفوذ قومی که در آن گروه تکنوکرات‌ها سنگینی می‌کرد. به تاریخ ۱۳ مارس ۱۹۶۳ میلادی برابر با۲۱ حوت/اسفند ۱۳۴۱ هجری به مجلس معرفی نمود.
پس از معرفی اعضای کابینه، مهمترین اقدام تاریخی دکتر یوسف، تعیین هیئت ۷ نفره برای تدوین قانون اساسی کشور بود که در ماه مارچ برابر با حمل/فروردین ۱۳۴۲ هجری اعلام شد. و اولین جلسه کمیته تدوین در ۱۱ حمل/فروردین ۱۳۴۲ در وزارت عدلیه دایر گردید و یک نفر کارشناس فرانسوی به نام لوی فوزیر به عنوان همکار در این کمیته کار می‌نمود و بالاخره پس از بحث و جدل‌های فراوان و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی تدوین شده دوباره پیشنویس تهیه شده به کمیته سپرده شد.
سر انجام لویه جرگه تاریخی در ۱۸ سنبله/شهریور ۱۳۴۳ در عمارت سلام خانه ارگ دایر شد و پس از ده روز بحث علنی و اعتراضات و برخی تعدیلات جزئی به تاریخ ۲۹ سنبله/شهریور ۱۳۴۳ برابر با ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۴ در متن جدید، توسط ۴۵۴ نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد به تاریخ ۹ میزان/مهر ۱۳۴۳ این قانون از سوی ظاهر شاه توشیح شده رسماً به مرحلهٔ اجرا گذاشته شد.

چهارمین قانون اساسی افغانستان:
با کودتای نظامی سردار محمد داود در ۲۶ سرطان/تیر ۱۳۵۲ قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ مُلغی اعلام شد.
وی در سال ۱۳۵۵ش، هیأتی را برای تهیهٔ مسودهٔ قانون اساسی موظف نمود و درماه دلو/بهمن سال ۱۳۵۵ هجری مسودهٔ قانون اساسی جدید در جراید انتشار یافت و انتخاب اعضای لویه جرگه جهت بررسی و تصویب آن اعلام شد. و تعداد ۲۱۹ نفر به نام اعضای منتخب لویه جرگه از ولایات به کابل آمدند. و ۱۳۰ نفر هم از جانب رئیس‌جمهور به نمایندگی از اقشار مختلف مثل دهقانان، کارگران، روشنفکران و زنان تعیین گردیدند. این اعضا در کابل گرد هم آمده و در مدت ۱۳ روز از ۳۱ جنوری تا ۱۳ فبروری قانون اساسی جدید را در ۱۳۶ماده به تصویب رسانیدند.
بدینگونه چهارمین قانون اساسی افغانستان به وجود آمد و به تصویب اعضای لویه جرگه رسید.

پنجمین قانون اساسی افغانستان:
پس از کودتای ۷ ثور/اردیبشهت ۱۳۵۷ و سقوط حکومت سردار محمد داود به دست کمونیست‌ها قانون اساسی مصوب ۱۳۵۵ نیز ملغی گردید.
پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام "اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان" در ۲۵ حمل/فروردین ۱۳۵۹ هجری توسط شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۶۸ ماده به‌طور موقت تصویب گردیده و از اول ثور/اردیبهشت به اجرا گذاشته شد.

ششمین قانون اساسی افغانستان:
با برکناری ببرک کارمل از قدرت در ۱۴ثور/اردیبهشت ۱۳۶۵ هجری، دکتر نجیب الله ابتدا به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و بعداً در ماه عقرب همان سال به حیث رئیس شورای انقلابی تعیین گردید.
 دکتر نجیب الله برای پیشبرد طرح‌های خود که همان مصالحهٔ ملی بود، مسئله قانون اساسی را پیش کشید که باید سر از نو طرح و تدوین گردد.
قانون آن دوره از قانون اساسی ۱۳۴۳ هجری دوران ظاهر شاه و قانون اساسی ۱۳۵۵ هجری دورهٔ داود خان استخراج شده بود.
دکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خود لویه جرگه سال ۱۳۶۶ هجری را دایر نمود که به تاریخ ۸ و۹ قوس/آذر ۱۳۶۶ هجری لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در ۱۳ فصل و۱۴۹ ماده به تصویب رسانید. دکتر نجیب الله هم این قانون را توشیح کرد در کنار قانون اساسی چند قانون دیگر نیز در عصر دکتر نجیب الله تدوین و تصویب شد مثل قانون شورای ملی افغانستان تحت ۱۲ فصل و۹۱ ماده در ۲۵ جوزا ۱۳۶۷ هجری در مجلس سنا به تصویب رسید.

هفتمین قانون اساسی افغانستان:
قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین اساسی گذشته گرفتار شد چرا که با سقوط رژیم نجیب الله در ۸ ثور/اردیبهشت ۱۳۷۱ هجری و روی کار آمدن دولت مجاهدین، این قانون نیز ملُغی اعلام شد. با روی کار آمدن حکومت استاد برهان الدین ربانی در کنار دیگر فعالیت‌ها، کمیسیون تدوین قانون اساسی را تشکیل داد که این کمیسیون قانونی را در ۱۰ فصل و ۱۱۴ ماده تدوین نمود و یک کمیسیون ۵۰ نفره در ماه میزان ۱۳۷۲ هجری آن را به تصویب رسانید.
استاد برهان الدین ربانی هم آن را به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان توشیح کرد.

هشتمین قانون اساسی افغانستان:
پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال ۱۳۸۱ هجری براساس موافقتنامهٔ بُن طی فرمانی از سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان یک هیئت ۹ نفره به ریاست آقای شهرانی در ۱۳ میزان ۱۳۸۱هجری تشکیل شد.
اولین سیمینار علمی و پژوهشی قانون اساسی روز ۱۷ میزان از سوی شورای مدافعان صلح و دموکراسی در کابل دایر شد که تعدا د زیادی از حقوق دانان، شخصیت‌های علمی و سیاسی در آن شرکت داشتند و به این ترتیب کار تدوین قانون اساسی از آن تاریخ شروع شد.
قانون اساسی جدید که توسط لویه جرگهٔ تاریخی ۲۲ قوس/آذر الی ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ منعقده شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، به تاریخ ۶ دلو/بهمن ۱۳۸۲ از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و انفاذ آن اعلام گردید.
در شرایط کنونی صیانت از جمهوریت و قانون اساسی مهم‌ترین وظفیه دولت و شهروندان افغانستان است تا این قانون به سرنوشت قوانین اساسی قبلی گرفتار نشود.
کد مطلب: 95687
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل