دیدار ملا برادر با زخمیان طالبان و حقانیت دولت افغانستان

عزیمت نمایندگان طالبان به پاکستان پس از توقف مذاکرات صلح و ملاقات با صدر اعظم پاکستان و دادن گزارش و مشورت با وی وابستگی طالبان به اسلام آباد را بیش از پیش عیان‌تر ساخت. عیادت ملا برادر از زخمیان گروه طالبان در بیمارستانی در شهر کراچی پاکستان این حقیقت تلخ را آشکار تر ساخت که طالبان ساخته پاکستان است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ جدی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۴
دیدار ملا برادر با زخمیان طالبان و حقانیت دولت افغانستان
از بدو تأسیس و ظهور ناگهانی طالبان در سال 1373ش، و یورش
پس از توقف گفتگوهای صلح افغانستان در قطر و بازگشت نمایندگان دولت افغانستان به کابل نمایندگان طالبان عازم پاکستان شدند! نکته اساسی اینجااست که هم طالبان ادعا می‌کردند که آنها وابسته به کشور دیگر نیستند و محل زندگی و فعالیت شان در داخل افغانستان است و هم حکومت پاکستان حضور رهبران طالبان در پاکستان را رد کرده و انکار می‌نمود.
این گروه از منطقه مرزی چمن پاکستان به ولسوالی/فرمانداری اسپین بولدک در قندهار گمانه زنی‌ها براین این بود که طالبان توسط سازمان استخبارات ارتش پاکستان I.S.I به هدف تأثیرگذاری در افغانستان و به قدرت رساندن حکومت دست نشانده خویش در کابل تأسیس شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد. زیرا حزب مورد نظر پاکستان یعنی حزب اسلامی به رهبری گلب الدین حکمتیار نتوانسته بود مطابق انتظار پاکستان در کابل به قدرت برسد لذا اسلام آباد به فکر بدیل و الترناتیو جدید برای حزب اسلامی افتاد و گروه طالبان را تأسیس کرد.
شواهد و قرائن غیر قابل انکار نیز این گمانه‌ها را تأیید می‌کرد. در اوائل ظهور طالبان فرماندهی جنگ را افسران پاکستانی مثل کرنیل/کلنل امام برعهده داشتند تانکها و هواپیماهای طالبان را پاکستانیها هدیت کرده و به پرواز در می‌آوردند و هواپیماهای مربوط به طالبان برای بمباران مواضع مخالفان و نیروهای دولتی از پیشاور پاکستان پرواز می‌کردند و رهبران طالبان نیز در پاکستان زندگی می‌کردند. نیروهای نظامی طالبان در پاکستان آموزش می‌دیدند و به جبهات جنگ در داخل افغانستان اعزام می گریدند.
با این وجود و اعتراف بی نظیر بوتو صدر اعظم سابق و پرویز مشرف رئیس ارتش و رئیس جمهور سابق پاکستان به به تأسیس طالبان به دست اسلام آباد، مقامات اسلام آباد همواره هرگونه ارتباط با طالبان و حمایت از این گروه را انکار و حضور رهبران طالبان در خاک پاکستان را رد می‌کردند.
  پس از توقف گفتگوهای صلح افغانستان در قطر و بازگشت نمایندگان دولت افغانستان به کابل نمایندگان
وابستگی طالبان به پاکستان و جنگ نیابتی این گروه علیه دولت مشروع و قانونی افغانستان واقعیت آشکار و غیر قابل انکار است و این گروه از خود هیچگونه اختیاری ندارد و فقط مجری سیاست‌ها و خواسته‌های پاکستان است. بنابراین دولت افغانستان به جای مذاکره با این گروه با خود مقامات پاکستانی وارد گفتگو شود.
طالبان عازم پاکستان شدند! نکته اساسی اینجااست که هم طالبان ادعا می‌کردند که آنها وابسته به کشور دیگر نیستند و محل زندگی و فعالیت شان در داخل افغانستان است و هم حکومت پاکستان حضور رهبران طالبان در پاکستان را رد  کرده و انکار می‌نمود.
اما عزیمت نمایندگان طالبان به پاکستان پس از توقف مذاکرات صلح و ملاقات با صدر اعظم پاکستان و دادن گزارش و مشورت با وی وابستگی طالبان به اسلام آباد را بیش از پیش عیان‌تر ساخت. عیادت ملا برادر از زخمیان گروه طالبان در بیمارستانی در شهر کراچی پاکستان این حقیقت تلخ را آشکار تر ساخت که طالبان ساخته پاکستان است و جنگ نیابتی پاکستان را با دولت قانونی افغانستان به پیش می برد و دیگر نه طالبان وابستگی خود به اسلام آباد را انکار می‌تواند و نه مقامات پاکستانی حمایت خویش از طالبان را؛
حقانیت مواضع و ادعای دولت افغانستان در وابستگی طالبان به پاکستان برهمگان روشن گردید. وابستگی طالبان به پاکستان و جنگ نیابتی این گروه علیه دولت مشروع و قانونی افغانستان واقعیت آشکار و غیر قابل انکار است و این گروه از خود هیچگونه اختیاری ندارد و فقط مجری سیاست‌ها و خواسته‌های پاکستان است. بنابراین دولت افغانستان به جای مذاکره با این گروه با خود مقامات پاکستانی وارد گفتگو شود و از جامعه جهانی بخواهد که فشارهای سیاسی و اقتصادی خویش را بر پاکستان بیشتر نموده و این کشور را وادار به پذیرش صلح نماید.
کد مطلب: 95057
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل