گفتگوهای صلح دوحه و خواسته‌های اساسی مردم افغانستان

خواسته‌های اصلی مردم که سالها برای آن مبارزه کرده و در این راه خون داده اند تأمین عدالت اجتماعی، برخورداری از حقوق شهروندی برابر، رفع هرگونه تبعیض قومی، زبانی و مذهبی، محو حاکمیت انحصاری و تک قومی، سهم عادلانه در حکومت و اداره کشور، آزادی و انتخابات آزاد و بدون تقلب و استقرار حکومت ملی فرا قومی است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۲
گفتگوهای صلح دوحه و خواسته‌های اساسی مردم افغانستان
مردم افغانستان برای برقراری
صلح دایمی و مطمئن در صورتی به وجود می آید که خواسته های اساسی مردم افغانستان در مذاکرات صلح دوحه برآورده شود وگر نه توافق دو گروه متخاصم بر سر تقسیم قدرت، صلح دایمی را درپی نخواهد داشت.
عدالت اجتماعی، و محو هرگونه تبعیض قومی، زبانی، مذهبی سالیان زیادی مبارزه کرده‌اند و برای دست یافتن به این هدف مقدس بهای سنگینی پرداخت کرده و میلیونها شهید، زخمی و آواره تقدیم کرده است.
پس از کودتای 7 ثور/ اردیبهشت 1357 و به تعقیب آن اشغال کشور به دست ارتش شوری سابق، مبارزات مردم افغانستان وارد مرحلۀ تازه‌ای گردید و شکل مسلحانه به خود گرفت. پس از سقوط حکومت داکتر نجیب الله در سال 1371 شمسی و پیروزی مجاهدین امید می‌رفت که حکومت فراگیر اسلامی به دور از تعصبات قومی، زبانی و مذهبی در کابل استقرار یافته و مردم افغانستان به آرزوی دیرینۀ خود دست یابند و زندگی مسالمت آمیزی را در سایه حکومت اسلامی تجربه نمایند.
اما گروه‌های قدرت طلب و انحصارگرا با شروع جنگ‌های خانمان سوز داخلی برسر قدرت نگذاشتند که مردم افغانستان طعم شیرین پیروزی، صلح و امنیت را
در صورتی که در مذاکرات دوحه خواسته های اساسی مردم مد نظر قرار نگرفته و بر بی عدالتی، تبعیض، برتری طلبی قومی و حاکمیت انحصاری و فاشیستی مهر پایان زده نشود صلح پایدار در افغانستان برقرار نشده و مردم مبارزه علیه تبعیض، بی عدالتی و حاکمیت انحصاری را تداوم خواهد بخشید.
بچشند و عدالت را تجربه نمایند تا اینکه حکومت مجاهدین در تاریخ 5/میزان/ مهر 1375 به دست طالبان سقوط کرد و دوره‌ای تاریک و ترسناک در سایه حکومت قرون وسطایی طالبان آغاز گردید.
پس از سقوط حکومت طالبان به دست نیروهای مقاومت با حمایت نیروهای بین المللی و برگزاری کنفرانس بن در سال 2001 میلادی(1380 ش) و تشکیل نظام جدید، روزنه امید بر روی مردم افغانستان گشوده شد و فصل نوینی در تاریخ کشور آغاز گردید، اما با تمامیت خواهی و انحصارگرایی عده‌ای از یک سو، و تداوم جنگ و خشونت از سوی دیگر این امید هم رفته رفته کمرنگ شد.
اما اکنون که مذاکرات صلح افغانستان در دوحه جریان دارد خواسته‌ها و انتظارات مردم افغانستان از این گفتگوها چیست؟
بدون ترید فوری ترین خواسته مردم افغانستان صلح و برقراری امنیت سراسری در افغانستان است؛ اما صلح به چه قیمتی؟
پس از 4 دهه نا امنی صلح ضرورت مبرم مردم افغانستان است و برقراری صلح سراسری و تأمین امنیت در صدر خواسته‌های مردم قرار دارد. اما خواسته‌های اصلی مردم که سالها برای آن مبارزه کرده و در این راه خون داده اند تأمین عدالت اجتماعی، برخورداری از حقوق شهروندی برابر، رفع هرگونه تبعیض قومی، زبانی و مذهبی، محو حاکمیت انحصاری و تک قومی، سهم عادلانه در حکومت
افغانستان کشور چند قومی با زبانها و مذاهب مختلف است و این تکثر و تنوع باید در گفتگوهای قطر به رسمیت شناخته شده و مد نظر قرار گیرد و هرگونه مصالحه و نظام سازی برای آینده افغانستان با توجه با واقعیات موجود و تأمین خواسته‌های مشروع و قانونی همه اقوام افغانستان صورت بگیرد.
و اداره کشور، آزادی و انتخابات آزاد و بدون تقلب و استقرار حکومت ملی فرا قومی است.
صلح دایمی و مطمئن در صورتی به وجود می‌آید که خواسته های اساسی مردم افغانستان در مذاکرات صلح دوحه برآورده شود وگرنه توافق دو گروه متخاصم بر سر تقسیم قدرت، صلح دایمی را درپی نخواهد داشت.
در صورتی که در مذاکرات دوحه خواسته های اساسی مردم مد نظر قرار نگرفته و بر بی عدالتی، تبعیض، برتری طلبی قومی و حاکمیت انحصاری و فاشیستی مهر پایان زده نشود، صلح پایدار در افغانستان برقرار نشده و مردم مبارزه علیه تبعیض، بی عدالتی و حاکمیت انحصاری را تداوم خواهند بخشید. این مسأله تهدید همیشگی برای امنیت و ثبات افغانستان به شمار می‌رود.
افغانستان کشور چند قومی با زبانها و مذاهب مختلف است و این  تکثر و تنوع باید در گفتگوهای قطر به رسمیت شناخته شده و مد نظر قرار گیرد و هرگونه مصالحه و نظام سازی برای آینده افغانستان با توجه با واقعیات موجود و تأمین خواسته‌های مشروع و قانونی همه اقوام افغانستان صورت بگیرد.
هرگونه سازش بدون در نظرداشت خواسته‌های اساسی مردم افغانستان، کوتاه آمدن در برابر انحصار گرایی و زیاده طلبی و خواسته‌های غیر منطقی طالبان و تثبیت حکومت تک قومی و اکتفا به توافق بر سر تقسیم قدرت، بازگشت به عقب بوده و مورد پذیرش مردم نخواهد بود.
کد مطلب: 94904
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل