قومیت سادات؛ گذر از محافظه کاری منفعلانه تا جایگاه اتحادمحور

بلافاصله پس از این اعلام برخی افراد که یا متوهم به توطئه پردازی هستند و یا مشخصا اهداف خاص سایر جناح های تمامیت خواه را خواسته ناخواسته تامین می کنند و در بهترین فرض در لاک محافظه کارانه و ظاهرا خیرخواهانه خود فرو رفته اند (کما فی السابق) ابراز داشته اند که رییس جمهور غنی و تیمش در پی شقه شقه کردن سید و هزاره جهت تضعیف قومیتها منجمله هزاره است و همزمان بدنبال کسب آرای بیشتر در انتخابات پیش رو از سوی سادات می باشد!
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۸
قومیت سادات؛ گذر از محافظه کاری منفعلانه تا جایگاه اتحادمحور
پس از مطالبه و کمپین‌های گسترده و میدانی، همایشی و مطبوعاتی-رسانه‌ای بزرگان و برخی فرهنگیان سادات افغانستان و توده‌های مردمی آن در داخل و خارج و علی‌رغم سنگ اندازی‌های برخی مغرضان منفعت طلب و عده‌‌ای منفعلان و متوهمان توطئه؛ الیوم چهارشنبه 22 حوت/ اسفند 97 طی فرمان تقنینی رییس جمهور غنی؛ برای اولین بار در تاریخ افغانستان، سادات بعنوان قوم مستقل شناخته خواهد شد.

آغاز قصه...
این مطالبه اجتماعی-حقوقی سادات و تصمیم سازی منطبق با رویه های مردمسالاری حکومت افغانستان در پی عدم شفافیت در رویکرد به حقوق سادات (خاصتا شیعه) افغانستان در گذشته ها پیرامون مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رسمیت ها و فرصت های مختلف رشد و تکاپوهای مشروع و شهروندی دیگر بوده است که بعناوین مختلف از سوی برخی سردمداران قومی و قدرت طلب حزبی به مصادره درآمده بود.

علاوه بر آن ماحصل بی تفاوتی اغلب متدینین و خوبان هزاره و سکوت معنادار و در جاهایی همراهی عمدی و عقده گشایی برخی از قلم بدستان و موثران فرهنگی اجتماعی شیعه ما (اعم از برخی سادات و هزاره) بود که با چپی ها و تندروان افراطی در قوم شریف هزاره در چند دهه اخیر همراه گشت و بر طبل توهین، افترا و انزواسازی سادات شیعه در میان قوم هزاره منتهی و تا سرحد نفی وجودی و نَسَبی سادات در افغانستان پیش رفته و ضمن توهین هایی چون خمس خور، خرافه پرست، درمسال پرست (کنایه از حسینیه)، منبر و عَلَم پرست و در نهایت با توهین گستاخانه ذراره زهرا با برچسب های شرم آور غیر قابل ذکر رسانه ای به پس زدن اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی سادات در میان قوم عزیز هزاره و دیگر مناسبات رسمی و اداری سنگ تمام گذاشت.

و امروز در پی بثمر نشستن حق طلبی حقوقی سادات، همان قلم بدستان منفعل و خاموش در برابر هتاکان به سادات، پیراهن عثمان بلند کرده و پیش از مرگ گریبان چاک کرده و اینبار نیز با القای منفی جداسازی معنوی و عاطفی و فرهنگی #هزاره از #سید با فریاد واهزاره و  واساداتا اینگونه القاء می کنند که گویا رابطه ها بین این دو به پایان خط خود رسیده و من بعد نسبت به هم کیشان خود حریف یا بیگانه خواهند بود و اتفاقا بیشترین ضربه را سادات و اخصا توده های عوام آنها خواهند خورد!!!

مخالفین این رسمیت در کدام اشتباه بزرگ شناختی هستند؟
بلافاصله پس از این اعلام برخی افراد که یا متوهم به توطئه پردازی هستند و یا مشخصا اهداف خاص سایر جناح های تمامیت خواه را خواسته ناخواسته تامین می کنند و در بهترین فرض در لاک محافظه کارانه و ظاهرا خیرخواهانه خود فرو رفته اند (کما فی السابق) ابراز داشته اند که رییس جمهور غنی و تیمش در پی شقه شقه کردن سید و هزاره جهت تضعیف قومیتها منجمله هزاره است و همزمان بدنبال کسب آرای بیشتر در انتخابات پیش رو از سوی سادات می باشد!
اینجا به ایشان ابراز می کنیم که اولا سخت در اشتباه شناختی شرایط جدید و مناسبات حقوقی و مدرن شهروندان افغانستان بر مبنای جدیدترین نسخه قانون اساسی کشور هستید زیرا این تثبیت قومیت صرفا جهت شناسایی حقوق شهروندی و جلوگیری از سوءاستفاده های تکه داران و رهبران سیاسی قوم شریف هزاره از جمعیت سادات و پیشگیری از انزوا و مصادره حقوق تک تک سادات بوده و با درایتی که در دلسوزان و متدینین هر دو قوم سراغ داریم پیوندهای فرهنگی، مذهبی و عُلقه های عاطفی با شفافیت هر چه بیشتر و بیش از پیش بازآفرینی شده و غده ها و وصله های ناجور از پیکر هر دو قوم شریف ازاله گشته به قوت و هیبت جدید خود دست خواهد یافت.

ثانیا به فرض صحت دیدگاه آنها، سادات آگاه افغانستان آلت دست هیچ مرجع و یا پالسی سودجویانه هیچ شخص حقیقی و حقوقی قرار نمی گیرد و خود را مدیون لطف هیچ شخصیتی نمی داند، زیرا باور کامل دارد که حق، آن هم در چارچوب حقوق شهروندی و تعاریف قانون اساسی افغانستان گرفتنی است لذا شاکر لطف الهی و مرهون حضور گسترده مردم خویش است و با وجود حق شناسی و توجه اصولی شخص رییس جمهور، ضمن سپاس متقابل (لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق) منت هیچ جناح، شخصیت حاکمیتی یا جریانی را بر ذمه خود احساس نخواهد کرد.

در اخیر این تثبیت تاریخی و بجای هویت سادات افغانستان در اوراق رسمی و ثبتی کشور (تذکره و تمامی رسمیت های دیگر) که منبعث از شور آگاهانه و شعور اجتماعی آحاد سادات معزز (از برخی رهبران سادات تا فعالان اجتماعی، رسانه ای، فرهنگی و توده های سادات) در سرتاسر افغانستان، مهاجرین ایران و برخی نقاط دیگر جهان بود را به تمام ملت افغانستان و بالاخص عموزادگان گرامی تبریک و شادباش عرض میکنم.

همانطور که برخی صاحب نظران و قلم بدستان بزرگوار سادات و این جانب قبلا در یادداشت ها انعکاس داده بودیم؛ امیدواریم و قطعا همینگونه است که نقش سادات با این تحول جدیدِ سیاسی، اجتماعی و حقوقی (علیرغم برخی منفی بافی ها و افواهای توهم پرور) بیش از همیشه بعنوان رکن و #محور_اتحاد پویای سایر اقوام مسلمان و عزیز افغانستان منجمله برادران هزاره، تاجیک، ازبک، پشتون، قزلباش و...تا رسیدن به #ملت_واحد به جریان و حرکت خادمانه خود پر رنگ تر از همیشه بوده و دست یاری و همکاری تمامی برادران و خواهران مسلمان خود در تمام افغانستان را بجهت نیل به اهداف مشترک و عزتمند وطن اسلامی بگرمی می فشارد.
سیدروح الله ظهوری حسینی
کد مطلب: 89377
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل