​انقلاب اسلامی؛ سرآغاز یک تحول بزرگ جهانی

انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی به یکی از الگوهای موفق در جهان و بویژه جوامع اسلامی مبدل شد و کشورهای دور و نزدیک الگوی مبارزاتی انقلاب ایران را سرمشق قرار دادند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۷
​انقلاب اسلامی؛ سرآغاز یک تحول بزرگ جهانی
نزدیک به چهل سال پیش، در چنین روزهایی انقلاب بزرگی خاورمیانه را درنوردید و جهان بشریت شاهد بزرگ‌ترین رخداد قرن گردید. این انقلاب به رهبری حضرت امام خمینی(ره) به پیروزی نشست و تکانه‌ی بزرگی در حیات سیاسی و اجتماعی جوامع آن‌زمان ایجاد کرد. انقلاب ایران پس از پیروزی تغییرات و تحولات بزرگی را در سطح منطقه و جهان پدید آورد و انگیزه‌های مبارزه، رهایی و آزادی را در میان ملت‌های ستم‌دیده به بار آورد. در یک نگاه کلی، سه اثر و نتیجه‌ی ارزنده این انقلاب را می‌توان چنین برشمرد:

بیداری جوامع: انقلاب اسلامی ایران سرآغاز شکل‌گیری بیداری جوامع و بویژه جوامع اسلامی بود که زیر سیطره‌ی حکام مستبد، دیکتاتور و تمامیت‌خواه قرار داشتند. تاریخ معاصر ایران روایت‌گر درد و رنجی‌ست که مردم آن در نظام چند صد ساله شاهنشاهی متحمل شده‌اند. ملت مسلمان ایران در آن روزها زیر چکمه‌های ستم حکومت پهلوی قرار گرفته بودند که در جواب به مردم از مشت‌های آهنین و قدرت سرنیزه استفاده می‌کرد؛ در چنین وضعی مردم ایران راه قیام را برگزیدند و خواستند دست ایادی و عمال جورشان را از سرنوشت سیاسی‌شان کوتاه سازند. شاه ایران که متوجه عزم راسخ و ناگسستنی مردم شد سرانجام کوتاه آمد و راه فرار را در پیش گرفت. پس از این، مردمان زیادی در مقابل دستگاه جور و بی‌عدالتی در کشورهای مختلف شوریدند و دست به قیام زدند. بنابراین، ذهنیت مبارزه و ایستادگاری در برابر حکام مستبد و خاین، یکی از نقاطمثبت و ارزنده انقلاب ایران است.

الگوسازی: انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی به یکی از الگوهای موفق در جهان و بویژه جوامع اسلامی مبدل شد و کشورهای دور و نزدیک الگوی مبارزاتی انقلاب ایران را سرمشق قرار دادند. اکنون که چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی گذشته است، همه‌گی به عمق اندیشه‌های انقلابی امام خمینی(ه) پی برده و بدین‌باورند که اگر جوامع اسلامی بخواهند به ثبات، خودکفایی و بالنده‌گی دست یابند می‌بایست انقلاب ایران و روش مبارزاتی امام خمینی را الگو قرار دهند. واقعیت اینست که انقلاب ایران در مدت زمان‌ کوتاهی که از عمر آن گذشت، این کشور را در مرحله‌ای از رشد و پیشرفت و ترقی رسانده است که امروزه در تمامی زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت‌های فراوان بوده و در منطقه و جهان به عنوان یک کشور قدرتمند شناخته می‌شود.

برپایی حکومت اسلامی: امام خمینی(ره) در شرایطی بزرگ‌ترین انقلاب را در ایران رقم زد که دشواری‌های زیادی در برابر آن قرار داشت. از یک‌سو امپریالیست جهان‌خوار هژمونی بزرگی را در قالب رضا شاه در ایران ایجاد کرده بود و از سوی دیگر، تسلط کمونیزم در محیط سیاسی و اجتماعی آن کشور تهدیدات بزرگی را متوجه ملت ایران می‌کرد. امام خمینی در شرایطی با تحمل انواع سختی‌ها و رنج‌ها، پس از سال‌ها مبارزه توانست نظامی را در ایران حکمفرما سازد که شعار آن «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» بود. تاسیس چنین نظامی در آن وضعیت که دو کابوس جهان‌خوار خواب از چشم جوامعربوده بود، یک رهاورد بزرگ و ماندگار برای ایران و تمامی جهانیان بود که ر‌ؤیای رسیدن به آزادی و رهیدن از دام ستم را در سر می‌پروراندند.
کد مطلب: 88552
مولف : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل