​شانگهای و اهمیت آن برای افغانستان

تجارت و ارتباط روزافزون جوامع باعث شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی شد و از طرفی برقراری صلح و امنیت و ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازهای دیرینه بشر بوده‌است و دولتها برای این مهم سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای و فرا منطقه ای را ایجاد نمودند تا در پرتو آن بتواند روابط دوستانه را گسترش داده و صلح و امنیت جهانی را تضمین نماید.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۱
​شانگهای و اهمیت آن برای افغانستان
تجارت و ارتباط روزافزون جوامع باعث شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی شد و از طرفی برقراری صلح و امنیت و ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازهای دیرینه بشر بوده‌است و دولتها برای این مهم سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای و فرا منطقه ای را ایجاد نمودند تا در پرتو آن بتواند روابط دوستانه را گسترش داده و صلح و امنیت جهانی را تضمین نماید.
سازمان‌های بین‌المللی در اول بیشتر با محوریت دولت شکل گرفتند اما بعدها سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی نیز به وجود آمدند که اعضای آن نهادها و شرکت‌های غیردولتی است و بیشترین دغدغه سازمان‌های غیردولتی مسائل اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. قبل از شکل‌گیری سازمان‌های دولتی و غیردولتی دولت‌ها تنها بازیگران اصلی در صحنه بین‌الملل محسوب می‌شدند اما با شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی جهانی، منطقه ای و فرا منطقه ای هم بازیگران و هم قواعد حاکم بر بازیگران عرصه بین‌الملل تغییر کردند. سازمان‌ها در کنار دولت به عنوان بازیگران جدید نقش بازی می‌کردند.
ناگفته پیدا است که امروزه سازمان‌ها به عنوان بازیگران جدید در کنار دولت‌ها مطرح می‌باشد. سازمان همکاری شانگهای یکی از سازمان‌های مهم میان دولتی است که افغانستان به عنوان ناظر در سال ۲۰۱۲ پذیرفته شد.
سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد.
اهداف این سازمان عبارت است از تقویت همکاری با محورهای سیاسی، اقتصادی، تجاری و نظامی. ضدیت با فعالیت‌های غیرقانونی، مبارزه مشترک با تروریسم و بر ضد جدایی طلبی و مهاجرت‌های غیرقانونی. احترام به اصل حاکمیت مشتمل بر دفاع از اصل حاکمیت بر اساس منشور ملل متحد. احترام به قرار داد موشک ضد بالستیک و امنیت منطقه ای.
فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای را در سه دسته می‌توان دسته‌بندی کرد. فعالیت‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی. مسایل امنیتی در آسیای میانه به ویژه تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری عموماً دغدغه اصلی این سازمان محسوب می‌شود. «ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم» سازمان همکاری شانگهای در نشست جون ۲۰۰۴ در شهر تاشکند در ازبکستان تهیه و تصویب شد.
دستاورد مهم دیگر این نشست توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو سازمان بود. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی تسهیل در فراهم نمودن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک سازمان عنوان شده‌است. در پی این توافق، نخستین گردهمایی شورای مشترک بانکی سازمان همکاری شانگهای در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶ در پکن پایتخت چین برگزار شد. همکاریهای فرهنگی بخشی از چارچوب فعالیت سازمان همکاری شانگهای است.
برای افغانستان این سازمان از چند جهت می‌تواند مهم و قابل توجه باشد. اول اینکه افغانستان تازه در مسیر توسعه گام برداشته و نیازمند کمک کشورهای دیگر در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی است و در چهارچوب این سازمان می‌تواند روابط خود را با کشورهای عضو حسنه ساخته و کمک‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی آنها را برای بازسازی افغانستان دریافت نماید.
دوم اینکه افغانستان یکی از کشورهای است که بیشتر میزان مواد مخدر در آن تولید شده و از آنجا به کشورهای دیگر قاجاق می‌شود که در برای از بین بردن کشت مواد مخدر و قاجاق آن می‌تواند از همکاری سازمان استفاده کرده و به این مهم دست یابد. زیرا سازمان در سال ۲۰۰۵ گروه مبارزه با مواد مخدر ایجاد نمودند تا کشت مواد مخدر و قاچاق ان را در منطقه از بین ببرد.
سوم اینکه افغانستان کشوری بوده‌است که بیش از دیگر کشورها از تروریسم و بنیادگرایی آسیب دیده‌است. در حقیقت می‌توان گفت که مرکز و میدان جنگ تروریست‌ها در افغانستان بوده‌است.
افغانستان با جلب کمک‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می‌تواند پدیده تروریسم و بنیادگرایی را از افغانستان برچیند. چون یکی از اهداف اساسی سازمان مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی در منطقه می‌باشد.
همسایه‌های افغانستان، ایران و پاکستان از اعضای ناظر، روسیه، چین و تاجکیستان از اعضای اصلی این سازمان می‌باشد که افغانستان در چارچوب این سازمان می‌تواند همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی خود را گسترش داده و منافع مشترک برای خود تعریف نماید تا در پرتو ان منافع مشترک بتواند بر مسائل امنیتی فائق آید. تعریف منافع مشترک میان افغانستان و کشورهای همسایه باعث می‌شود روابط خارجی کشورها همگرایی بیشتر داشته باشد و بتواند بهتر با تهدیدهای مشترک مبارزه نمایند.
- حفیظ الله زکی / افغانستان ما
کد مطلب: 80945
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/1gNgAX
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل