تذکره‌ الکترونیکی شوخی‌بردار نیست

موضوع‌تذکره‌های الکترونیکی در روزها و ماه‌های اخیر، یکی از بارزترین نشانه‌های انقطاب در عرصهٔ اجتماع و سیاستِ افغانستان و استعدادهایِ فروپاشیِ نهفته در آن است؛ استعداد و پتانسیلی که هرگز نمی‌توان نسبت به آن، شوخی و اغماض روا داشت. خبرهایی از این دست (فراگیر ساختن روند توزیع) اما حکایت از این دارند که حکومت و به‌ویژه ارگ نتوانسته عمقِ خطر و حساسیتِ موجود را درک کند و هنوز بر طبلِ تفرقه و تجزیه می‌کوبد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۳
تذکره‌ الکترونیکی شوخی‌بردار نیست
درحالی‌که اعتراض‌های عمومی در برابرِ توزیعِ یک‌جانبهٔ تذکره‌های الکترونیکی به‌شدت ادامه دارد، حکومت از گشایشِ عنقریبِ یک مرکز توزیعِ این تذکره‌ها در کابل خبر می‌دهد.
سخنگوی ادارهٔ ثبت احوالِ نفوس چند روز پیش، از تلاش‌ها برای فراگیر ساختنِ روند توزیع‌تذکره‌های الکترونیکی و گشایش یک مرکزِ توزیع در یکی از بخش‌های کابل «در روزهای نزدیک» خبر داد.
موضوع‌تذکره‌های الکترونیکی در روزها و ماه‌های اخیر، یکی از بارزترین نشانه‌های انقطاب در عرصهٔ اجتماع و سیاستِ افغانستان و استعدادهایِ فروپاشیِ نهفته در آن است؛ استعداد و پتانسیلی که هرگز نمی‌توان نسبت به آن، شوخی و اغماض روا داشت. خبرهایی از این دست (فراگیر ساختن روند توزیع) اما حکایت از این دارند که حکومت و به‌ویژه ارگ نتوانسته عمقِ خطر و حساسیتِ موجود را درک کند و هنوز بر طبلِ تفرقه و تجزیه می‌کوبد.
در این‌که داشتنِ‌ تذکره‌ الکترونیکی یا دیجیتال در عصر و زمانه‌ای که ما در آن به‌سر می‌بریم، یک شرط اساسی برای رسیدن به پیشرفت و توسعه در تمامِ عرصه‌هاست، هیچ شکی وجود ندارد؛ اما نکتهٔ دغدغه‌برانگیز این است که شکل و سیمایِ این‌تذکره‌ها باید «وفاق ملی» و همدلی و هم‌باوریِ همهٔ اقوامِ ساکن در افغانستان را بازتاب دهد. اگرتذکره‌های الکترونیکی از این خصوصیت برخوردار باشند، یقیناً بستری برای توسعه و نوسازی در همهٔ اشکالِ آن خواهند بود؛ ولی اگر این سند شهروندی خلافِ قانون و از آن مهم‌تر خلافِ اصول و مصالحِ ملیِ کشوری به تشتت و پراکنده‌گیِ سیاسی ـ قومیِ افغانستان توزیع گردد، زمینه‌ای برای بی‌نظمی و نزاع اجتماعی و در نهایت، تجزیه و فروپاشی سیاسی خواهد بود.
کسانی در حکومت در مقامِ مدیر یا سخنگو یا مبلغِ مُزدبگیر، یک‌سره داد از اهمیتِ داشتن‌ تذکره‌ الکترونیکی می‌زنند بی‌آن‌که بدانند هرآن خیری که از دَرکِ‌ تذکره‌ الکترونیکی برای مردم افغانستان متصور باشد، در محورِ اتحادِ اقوام و روحِ برادری و برابریِ آن‌ها ممکن است. یعنی‌شناس‌نامهٔ الکترونیکی در فقدان چنین مأمول، به یک شیءِ شوم و بی‌ارزش تبدیل خواهد شده که نه‌تنها راه به سمتِ توسعه و شهروندیِ مُدرن نخواهد گشود، بلکه لغزشی قهقرایی را به سمتِ بی‌نظمی و بربریتِ سیاسی ـ اجتماعی رقم خواهد زد.
آقای غنی و ارگ ریاست‌جمهوری در امرِ ترتیب و توزیع‌تذکره‌های الکترونیکی با خطاهایِ فراوانِ فنی، حقوقی و سیاسی هم‌داستان شده‌اند؛ دلیلِ این‌همه خطا هرچه باشد، ریشه در تعصب و کمبودِ دانش و آگاهیِ تاریخی دارد. آقای غنی در نخستین روزهای آغاز به کارش در حکومت وحدت ملی، قانون ثبت احوال نفوس را با شرط حفظ هویتِ قومیِ همهٔ اقوام بدون درج و اطلاقِ واژهٔ افغان بر همه‌گان توشیح نمود. این توشیح عقلاً و منطقاً می‌بایست نقطهٔ پایانی بر تمامِ جنجال‌های صورت‌گرفته پیرامونِ‌تذکره‌های الکترونیکی در دورهٔ آقای کرزی می‌گذاشت. اما بسیار زود آقای غنی از توزیع‌تذکره‌ها بر اساسِ قانون توشیح‌شدهٔ خود ابا ورزید و آن را وارد دورِ باطل و قانون‌شکنانه و حساسیت‌آفرینی کرد که تا اکنون دامنهٔ آن در حالِ وسعت‌گرفتن است.
آن‌هایی که امروز خواهانِ توقفِ این روند استند، با تذکره‌ الکترونیکی و پیشرفت و توسعه در کشور مشکلی ندارند، بلکه بر غیرقانونی و غیرملی بودنِ این روند اعتراض دارند و از تفرقه و تجزیهٔ افغانستان در آتشِ این غایله در هراس اند. آن‌هایی نیز که آقای غنی را از قانونِ توشیح‌شدهٔ نخست منصرف ساختند، در واقعیتِ امر مشتاقانِ تفرقه و فروپاشی افغانستان بر اساسِ قوم و تبار هستند. کسانی هم که سخنگو، مأمور و اجیرِ ارگ شده‌اند و از توزیع‌تذکره‌ها در وضعیتِ کنونی استقبال می‌کنند، دلبسته‌گی به نان و معاشِ حکومت چنان آنان را از احساسات و مطالباتِ مردم‌شان دور کرده که نمی‌بینند که خراسان‌خواهی و پشتونستان‌خواهی در محورِ مخالفت و موافقت باتذکره‌های ارگ‌ساخته، افغانستان را به سمتِ تجزیه و فروپاشی سوق داده‌است.
اصرار بر توزیع‌تذکره‌های الکترونیکی توسط ارگ با چنین اوصاف، اصرار بر تفرقه و تجزیه و استقبال از اتفاقاتِ ناگواری‌ست که دیر یا زود از این رهگذر رقم خواهند خورد!
​منبع: ماندگار
کد مطلب: 80040
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/73PyH7
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل