​چرا مدیران بی بی سی در پشت روستار تره‌کی پنهان شدند؟

فارسی‌ستیزان در بی بی سی به دنبال به جان هم انداختن مردم افغانستان از طریق جنگ روانی، فرهنگی و زبانی میان فارسی و پشتو در زیر نام دری افتیده‌اند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۰
مسوولان و متصدیان بی بی سی برای افغانستان بر خلاف ادعاهای‌شان که از "نزدیک با شیوه و لهجه مخاطبان‌"‌شان روابط برقرار می‌کنند، اعتراضات مدنی و خیابانی در مقابل دفتر بی بی سی در لندن، نامه‌ی سر گشاده نخبگان فرهنگی سرشناس ایران، افغانستان و تاجیکستان و هم‌چنان اعتراضات گسترده در رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های داخلی و خارجی را نادیده گرفته، در عقب روستار تره‌کی پنهان شدند. آنها بجای پاسخگویی به خواست‌های معقول و برحق معترضان، روستار تره‌کی، دشمن شناخته شده زبان فارسی و نظریه‌پرداز تروریزم طالبانی را بحیث نماینده‌شان در بی بی سی وارد میدان کردند. چنانچه بیش از سه دهه است که روستار تره‌کی از بی بی سی بحیث تریبون نفرت‌پراگنی، دفاع از تروریزم و برتری طلبی نژادی استفاده کرده است، از سیاست جدید فارسی‌ستیزی بی بی سی با دل و جان استقبال نمود. جالب اینست آقای تره‌کی فارسی و دری را دو زبان جداگانه می‌داند، عملاً به فارسی صحبت می‌کند، ولی آنرا دری می‌نامد و به ترجمان ضرورت ندارد.
باید گفت فارسی‌ستیزان در بی بی سی هیچ مضمونی جالب برای جلب توجه برای مخاطبان افغانستان که در بحران هویت، جنگ قومی، ترور و انتحار می‌سوزند پیدا نکردند، به دنبال به جان هم انداختن مردم افغانستان از طریق جنگ روانی، فرهنگی و زبانی میان فارسی و پشتو در زیر نام دری افتیده‌اند. تصادفی نیست که رویا رویی فارسی و پشتو در بی بی سی دقیقاً در راستای تنفر آفرینی‌های زبانی و قومی گلبدین حکمتیار که جنگ افغانستان را نه بازی قدرت‌ها، بلکه جنگ میان فارسی زبانان و پشتو زبانان تلقی می‌کند، براه افتیده است.
واقعیت اینست که پشتونیزم گستاخ، بی شرم و بی منطق بجای رشد زبان و فرهنگ عقب مانده قبیلوی خود، بخود حق می‌دهند که برای زبان‌، فرهنگ و هویت دیگران نام، خط و مرز بکشند.
هر چند فارسی‌ستیزی یک پدیده تازه در بی بی سی نیست، انگلیس‌ها و روس‌ها امپراطوری گسترده زبان فارسی را در هند و آسیای میانه در "بازی بزرگ" معروف یک سده قبل ویران کردند و سپس جنبش فارسی‌ستیزی را از طریق تحمیل زبان پشتو در افغانستان وارد میدان کردند. چنانجه در افغانستان جنبش فارسی‌ستیزی در تحت رهبری محمود طرزی در حکومت شاه امان الله شروع شد و در قانون اساسی ظاهر شاه در 1964 "دری" بحیث ابزاری برای تضعیف زبان فارسی در راستای تطبیق سیاست پشتونیزم و تحمیل زبان پشتو استفاده شد. اما هرگز نتوانست ریشه‌های تاریخی و فرهنگی صدها ساله فارسی را برچیند. فارسی زبانان به بهای جان و مال خویش از زبان و هویت خویش دفاع کردند و امروز نیز خواهند کرد.
ازین‌رو پنهان شدن متصدیان دری بی بی سی از پاسخگویی در برابر پاسداران زبان فارسی و استفاده از فوسیل‌های پوسیده مثل روستار تره‌کی با افکار تاریخ زده و پوسیده نمی‌تواند برای بی بی سی در میان فارسی زبانان حیثت و اعتبار کمایی کند.

به نقل از فیسبوک هارون امیرزاده
کد مطلب: 75937
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/2ktZS6
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل