آیا آمریکا در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریزم صادق است؟!

ایالات متحده آمریکا همواره مدعی آزادی بیان و متعهد به دفاع از حقوق بشر خود را نشان داده و به همین بهانه کشورهای زیادی را که با سیاست‌های واشینگتن زاویه دارند و منافع آمریکا را به مخاطره انداخته‌اند تحت فشار گذاشته و آنهارا متهم به نقض حقوق بشر و آزادی بیان و حقوق شهروندی کرده‌اند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۳
آیا آمریکا در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریزم صادق است؟!
ایالات متحده آمریکا همواره مدعی آزادی بیان و متعهد به دفاع از حقوق بشر خود را نشان داده و به همین بهانه کشورهای زیادی را که با سیاست‌های واشینگتن زاویه دارند و منافع آمریکا را به مخاطره انداخته‌اند تحت فشار گذاشته و آنهارا متهم به نقض حقوق بشر و آزادی بیان و حقوق شهروندی کرده‌اند.
و بعضی کشورهارا که با سلطه جویی و منافع آمریکا مخالف اند همیشه به بهانه حمایت از تروریزیم مورد تاخت و تاز و تحریم قرارداده‌اند. این در حالیست که دولتهای حاکم بر آمریکا همیشه در مقابل نقض حقوق بشر و آزادی بیان در کشورهای متحد واشینگتن چشم فرو بسته‌اند و نقض شدید حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان را نادیده گرفته‌اند رفتار دوگانه و یک بام و دوهوایی دولت مردان آمریکا در برابر ناقضان حقوق بشر و تروریزم نشان دهنده این است که آمریکا نه به حقوق بشر پایبند است و نه به مبارزه با تروزیزم تعهد دارند.
آنچه که برای واشینگتن محوریت دارد و از اهمیت برخوردار است منافع سیاسی و اقتصادی واشینگتن است و حقوق بشر، آزادی بیان و مبارزه با تروریزم ریاکارانه و مردم فریبی است و ابزاری است برای تحت فشار گذاشتن کشورهای ناهمسو با سیاستهای واشینگتن.
جهانیان به ادعاهای حقوق بشری و مبارزه با تروریسم آمریکا می‌خندند. وقتی با بسته‌ترین و مستبدترین رژیم و ناقض حقوق بشر و حقوق کودکان و سرکوب کننده حقوق اقلیت‌ها و آزادی بیان پیمان تسلیحاتی ملیاردی امضاء می‌کند و چشم خویش را بر مظلومیت مردم یمن که قربانی جنگ‌افزارهای ساخت آمریکا می‌شوند می‌بندند و مهر سکوت برلب می‌زنند گویی مردم یمن بشر نیست و کودکان یمنی هیچ حق و حقوقی ندارند و آزادی بیان، عقیده و حقوق شهروندی به درد مردم عربستان نمی‌خورد.
ترامپ و حاکمان سعودی طوری بی شرمانه از مبارزه با تروریزم سخن می کویند که گویی آنها در تأسیس و اکمال گروهای جهنمی تروریستی مثل، داعش، طالبان، بوکو کرام، سپاه صحابه، القاعده، النصره، جیش الاسلام و… هیچ نقشی نداشته‌اند!
ریا کاری و رفتار دوگانه آمریکا در مبارزه با تروریزم و حقوق بشر و تقسیم تروریزیم به تروریزم خوب و تروریزم بد برای مردم جهان آشکار گردیده و دیگر کارایی خویش را از دست داده است حتی خود مردم آمریکا هم به واهی بودن این ادعا و ژست طلبکارانه دولت مردان آمریکا واقف شده است به همین دلیل محبوبیت ترامپ به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و به نفرت روزافزون بدل شده است.
/سید میرزاحسین احسانی
کد مطلب: 72615
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/rFQ66R
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل