واکاوی شعار «انتقاد از تبعیض» در افغانستان/ چه کسانی از تبعیض انتقاد می کنند؟

پیام آفتاب: منتقدین تبعیض در افغانستان، خود قدرتی برای تبعیض ندارند و چون منافع قومی و گروهی خود را در خطر می بینند این شعار را سر می دهند تا با کسب قدرت به منفعت طلبی های قومی دامن بزنند!
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۲
واکاوی شعار «انتقاد از تبعیض» در افغانستان/ چه کسانی از تبعیض انتقاد می کنند؟
پیام آفتاب: تنوع قومی و زبانی مساله ای است که بسیاری از کشورهای دنیا با آن مواجه هستند اما قطعا هیچ کشوری مانند افغانستان از آن رنج نمی برد.
اصولا دیگر کشورها توانسته اند این چالش را به فرصت تبدیل کرده و از این کثرت گرایی در راستای منافع ملی خود بهره ببرند. در افغانستان اما این موضوع به معضل و بحرانی بزرگ تبدیل شده که گاه کشور را به جنگ داخلی نیز کشانده است.
با همه اینها، آنچه مایه حیرت است این نکته می باشد که در افغانستان همه مردم، اعم از مقامات عالیرتبه کشور و مردم عادی، روحیه منفعت طلبی های قومی، زبانی و مذهبی را نکوهش می کنند و آن را مغایر دین، عقل و منافع هماگنی می داند اما عملا همه اهالی افغانستان، حتی عالترین مقام کشور که نماینده تمام ملت می باشد نیز برای تبعیض مسابقه گذاشته اند و همه امور را بر محور منافع گروهی تنظیم می نمایند.
رئیس جمهور خود بارها از تبعیض انتقاد کرده اما کارنامه او به خوبی میل به تبعیض از سوی وی را نشان می دهد.
سرور دانش، معاون رییس جمهور نیز اخیرا با اشاره به میکانیزم تأمین عدالت برای عموم شهروندان افغانستان گفته است که عدالت را تنها یک شخص نمی تواند در جامعه نهادینه سازد بلکه با ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر کثرت گرایی و ارزش های دموکراتیک می توان عدالت را تأمین و برای نسل های آینده به میراث گذاشت.
دانش با اشاره به روحیه هم پذیری میان شهروندان افغانستان گفت که در شرایط حاضر هر قدمی که بسوی صلح برداشته شود مردم افغانستان از آن استقبال می کند؛ زیرا به تجربه ثابت شده است که پیروزی هیچ قوم و گروهی از طریق جنگ در افغانستان ممکن نیست.
معاون رییس جمهور گفت که تکثر قومی، مذهبی و فرهنگی در افغانستان یک واقعیت انکار ناپذیر است و ایجاد دشمنی میان اقوام افغانستان به خاطر حذف یک دیگر، باعث فاجعه می گردد.
یونس قانونی، معاون رئیس جمهور پیشین کشور اخیرا در خیمه لویه جرگه گفت: تنوع قومی یک واقعیت عینی جامعه است و باید آن را بپذیریم.
وی اظهار داشت: عدالت اجتماعی در کنار کثرت گرایی و تنوع قومی در کشور یک نیاز جدی است؛ اگر ما با سیاست حذف حرکت کنیم بحران افغانستان زیادتر خواهد شد.
قانونی افزود: در کشور کثرت گرایی وجود دارد، ما باید کثرت گرایی را به رسمیت بشناسیم، البته تنها به رسمیت شناختن کافی نیست بلکه باید عدالت اجتماعی وجود داشته باشد.
در طول سالیان گذشته عین این سخنان را از اکثر سیاست مداران کشور به خاطر داریم اما سیاست مداری پیدا نمی کنیم که عملا مخالف تبعیض باشد و کارنامه او موید حرفش گردد.
در بسیاری از موارد نیز انتقادها از قوم گرایی و مسائلی از این قبیل به این علت است که  احساس می کنند سهم انها از قدرت کم شده است! به عبارت دیگر، عده ای وقتی دستشان از قدرت کوتاه می شود فریاد انتقاد از تبعشض های قومی و مذهبی سر می دهند تا بلکه حق قوم خود را بگیرند و هنگامی که به قدرت می رسند خود مایل به تبعیض هستند و عملا به مساله عدم تبعیض اعتقاد قلبی ندارند. در واقع، منتقدین تبعیض در افغانستان، خود قدرتی برای تبعیض ندارند و چون منافع قومی و گروهی خود را در خطر می بینند این شعار را سر می دهند اما در واقع، برای برتری جویی قومی و تبعیض تلاش می کنند.
حال در کشوری که شعار عدم تبعیض از روی اعتقاد قلبی نیست و خود این شعار برخواسته از حس برتری جویی و ارضای قدرت قومی است چه امیدی به اصلاح می توان داشت؟
 
کد مطلب: 68716
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/hKeBFL
مولف : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل