بلندمنزل‌ها اول مصون و سپس بیمه شوند

در طول یک‌ونیم دهه گذشته در افغانستان ساختمان‌های بلندمنزل و متوسط منزل بسیار زیاد اعمار شده است. در مورد ساختمان‌هایی که تحت نظارت مستقیم ادارات کمک‌کننده ساخته شده‌اند، گفته می‌توان که طرح و ساخت آن‌ها قناعت‌بخش بوده، زیرا که با دقت کافی طرح و ساخت آن کنترول شده‌اند. اما ساختمان‌های دولتی و شخصی اکثراً در مطابقت به کودهای معروف به درستی طرح نشده و اگر طرح درست شده باشند، اعمار آن‌ها مشکلات زیاد داشته است. این مسئله از یک طرف آرامش ذهنی استفاده‌کننده‌گان را برهم زده و از طرف دیگر اگر زلزله‌ای نسبتاً قوی در افغانستان به خصوص شهر چند میلیونی کابل به وقوع بپیوندد، خسارات هنگفت جانی و مالی را در قبال خواهد داشت.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۷
بلندمنزل‌ها اول مصون و سپس بیمه شوند
در طول یک‌ونیم دهه گذشته در افغانستان ساختمان‌های بلندمنزل و متوسط منزل بسیار زیاد اعمار شده است. در مورد ساختمان‌هایی که تحت نظارت مستقیم ادارات کمک‌کننده ساخته شده‌اند، گفته می‌توان که طرح و ساخت آن‌ها قناعت‌بخش بوده، زیرا که با دقت کافی طرح و ساخت آن کنترول شده‌اند. اما ساختمان‌های دولتی و شخصی اکثراً در مطابقت به کودهای معروف به درستی طرح نشده و اگر طرح درست شده باشند، اعمار آن‌ها مشکلات زیاد داشته است. این مسئله از یک طرف آرامش ذهنی استفاده‌کننده‌گان را برهم زده و از طرف دیگر اگر زلزله‌ای نسبتاً قوی در افغانستان به خصوص شهر چند میلیونی کابل به وقوع بپیوندد، خسارات هنگفت جانی و مالی را در قبال خواهد داشت.
در کشورهای مختلف جهان به خاطر کاهش خسارات مالی و جانی از اثر چپه‌شدن ساختمان‌های بی‌کیفیت و ضعیف، ساختمان‌هایی که در معرض خطر بودند را بررسی نموده و در صورت نیاز به مقاوم‌سازی آن پرداخته‌اند که نمونه آن ترکیه است.
ترکیه بعد از زلزله خطرناک سال ۱۹۹۹، تصمیم گرفت تا تمام ساختمان‌های شهرهای مهم و آن تعمیرهایی که در معرض خطر زلزله قرار دارند را آسیب‌شناسی کند و مالکان آن‌ها را به مقاوم‌سازی آن‌ها مجبور سازد.
ساختمان‌هایی که آسیب‌شناسی شده، به دو گروه تقسیم کردند:
۱- ساختمان‌هایی که مقاومت کافی داشتند. ۲- ساختمان‌هایی که به مقاوم‌سازی نیاز داشتند. دسته اول ساختمان‌هایی مستقیماً سند اعتبار و مصونیت را از شاروالی مربوط گرفته و از تخفیف ویژه بیمه مستفید شدند و مالکان ساختمان‌های دسته دوم را تشویق کردند تا ساختمان‌های خویش را مقاوم‌سازی کنند. مالکین ساختمان‌های بی‌کیفیت و ضعیف مکلف بودند، بیمه بیشتر از دو برابر ساختمان‌هایی که سند اعتبار مقاوم‌بودن و مصونیت را از شاروالی خود دریافت کرده بپردازند. با این کار، عاید سالانه ادارات بیمه افزایش یافته و از طرف دیگر کیفیت ساختمان‌ها به سرعت بهبود یافت و مردم ترکیه در مقابل خطرات حوادث طبیعی، چون زلزله احساس مصونیت کردند.
شهر کابل و سایر بزرگ‌شهرها را نیز می‌توان از خطر حوادث طبیعی نجات داد. شاروالی‌های مربوط می‌توانند برای بررسی و آسیب‌شناسی بلندمنزل‌ها طرزالعملی را بسازند که بر اساس آن ساختمان‌ها را بررسی و آسیب‌شناسی کنند. ساختمان‌هایی که مقاومت کافی دارند، سند اعتبار مصونیت برای‌شان صادر کنند و آن‌هایی که نیاز به مقاوم‌سازی دارند، توصیه مقاوم‌سازی داده شود. به همین ترتیب، مالکین ساختمان‌هایی که سند اعتبار دریافت کرده‌اند را به اداره بیمه ملی معرفی کرده و بیمه شوند. ساختمان‌هایی که نیاز به مقاوم‌سازی دارند، از طریق وضع‌کردن مالیات بلندتر تشویق به مقاوم‌سازی تعیمرات شوند.
روش دیگر (که در ترکیه نیز تطبیق شده) این است که شاروالی، اسناد ملکیت یا اسناد خرید و فروش ساختمان‌هاییی که سند اعتبار و مصونیت نداشته باشند را طی مراحل نکند. به عبارت دیگر، مالکین ساختمان‌ها اگر ملکیت خویش را به فروش می‌رسانند، باید قبل از طی مراحل‌کردن قباله‌جات و اسناد دیگر سند اعتبار و مصونیت را اخذ کرده باشند.
اگر شاروالی بتواند این برنامه را تطبیق کند دو مفاد بزرگ را کسب خواهد کرد: ۱: عایدات ملی بلند خواهد رفت. ۲: شهر ما مصون خواهد شد و از تلفات و خسارات هنگفت جلوگیری خواهد شد. پانویس: طرزالعمل مختصر راجع به بررسی «آسیب‌پذیری ساختمان‌ها» در سومین کنفرانس ملی شهری به شکل یک مقاله به چاپ رسیده است.
- دکتر صفت‌الله حلیم،
کد مطلب: 62240
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/N0UJlE
مرجع : 8am.af
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل