میثاق شهروندی تضمین‌کننده انکشاف متوازن میان شهرها و روستاها / اکبر رستمی

پیام آفتاب: هم‌زمان با تکمیل شدن پروژه‌های انکشافی برنامه همبستگی ملی در روستا برنامه میثاق شهروندی برای توسعهٔ متوازن و ارایه خدمات اساسی به روستاها و شهرها جای‌گزین این برنامه شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ میزان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۶
میثاق شهروندی تضمین‌کننده انکشاف متوازن میان شهرها و روستاها / اکبر رستمی
هم‌زمان با تکمیل شدن پروژه‌های انکشافی برنامه همبستگی ملی در روستا برنامه میثاق شهروندی برای توسعهٔ متوازن و ارایه خدمات اساسی به روستاها و شهرها جای‌گزین این برنامه شد.
وزارت احیا و انکشاف دهات، از برنامه‌های چند سال گذشته به خصوص همبستگی ملی، ارزیابی همه‌جانبه داشته و در پرتو این ارزیابی‌ها برنامه میثاق شهروندی را تدوین کرده، تا از یک‌سو از ضایع‌شدن کمک‌ها و سرمایه‌ها جلوگیری شود و از طرف دیگر خدمات اساسی با موثریت و مفیدیت بیشتر عملی شود.
میثاق شهروندی در حالی عملی می‌شود که وزارت احیا و انکشاف دهات طی چهارده سال گذشته، از طریق برنامه همبستگی ملی بیش از ۳۵هزار شوراهای انکشافی روستاها را ایجاد کرده و این شوراها به تعداد ۸۸۷۰۰پروژه‌های انکشافی و زیربنایی را در سراسر افغانستان تطبیق و عملی کرده‌اند. در کنار تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای، ایجاد شوراهای انکشافی در سراسر افغانستان یکی از دست‌آوردهای مهم و کلیدی همبستگی ملی به شمار می‌رود که در برنامه میثاق شهروندی نیز از این سرمایه عظیم ملی استفاده صورت می‌گیرد.
میثاق شهروندی شامل دو بخش (شهری و روستاها) می‌باشد. بخش شهری میثاق شهروندی توسط اداره ارگان‌های محل و شاروالی کابل با هماهنگی نزدیک به وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و ریاست‌های مستقل که مسوولیت ارایهٔ خدمات در شهرها را به عهده دارند، هماهنگ می‌شود.
اهداف اساسی میثاق شهروندی، کاهش فقر از طریق تسهیل و دسترسی مردم به خدمات اساسی و از بین‌بردن آسیب‌پذیری و خشونت از طریق تقویت مشروعیت دولت می‌باشد. این برنامه می‌تواند فاصله اقتصادی شهرها و روستاها را از طریق انکشاف متوازن در عمل تحقق بخشد.
میثاق شهروندی یک تعهد دوجانبه میان حکومت و شهروندان می‌باشد که براساس آن حکومت مکلف است، مطابق پلان‌های توسعه‌ای که توسط مردم طرح و ترتیب می‌شوند، خدمات ابتدایی را عرضه کند؛ بنابرین حکومت، خدمات اساسی را با در نظرداشت رعایت عدالت اجتماعی و به شکل متوازن فراهم می‌سازد. از طریق این برنامه مردم و اعضای شوراهای انکشافی می‌توانند با استفاده از یک کارت «مخصوص» کارکردها و نواقص وزارت‌خانه‌های دخیل در برنامه میثاق شهروندی را بررسی و گزارش دهند.

خدمات شش‌گانهٔ میثاق شهروندی
میثاق شهروندی، اولین برنامهٔ بین‌الوزارتی میان (وزارت احیا و انکشاف دهات، زراعت و مالداری، صحت عامه، معارف و ریاست عمومی اداره مستقل ارگان‌های محل) به شمار می‌رود که حکومت از طریق این برنامه به شش خدمات اساسی شامل (خدمات اساسی صحی، خدمات اساسی تعلیم‌وتربیه، مدیریت آب «تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه، آبیاری و کنترول سیلاب‌ها»، برق ابتدایی، دسترسی مردم به سرک و زیربنای کوچک زراعتی) می‌باشد.
از میان خدمات شش‌گانه، ارایه خدمات دسترسی به آب آه‌شامیدنی، خدمات اساسی صحی و تعلیم و تربیه همگانی است و از میان سه خدمات دیگر (برق ابتدایی، دسترسی به سرک و زیربنای کوچک زراعتی) با در نظرداشت اولویت یکی از این خدمات عرضه می‌شوند.
میثاق شهروندی برای ده سال در سه مرحله طرح و دیزاین شده است. قرار است در مرحله اول برنامه میثاق شهروندی از سال‌های ۲۰۱۶–۲۰۲۰ در مجموع ۱/۳حصهٔ افغانستان یعنی ۱۲هزار قریه در ۱۱۷ولسوالی که براساس معیارهای مشخص و مشورت با والیان صورت گرفته، مورد پوشش خدماتی این برنامه قرار بگیرند.
در مرحله دوم میثاق شهروندی از سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۲۳ نیز در مجموع ۱۲هزار قریه مورد پوشش خدماتی قرار می‌گیرند و در مرحله سوم از سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۶ به شمول مرحله‌های اول و دوم در مجموع ارایه خدمات میثاق شهروندی به ۳۶هزار روستا خواهد رسید.

راز موفقیت میثاق شهروندی
با این حال، کلید موفقیت میثاق شهروندی، موجودیت شوراهای انکشافی قریه‌ها است که بار اول از سوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات ایجاد شده‌اند. شوراهای انکشافی قریه‌ها، نهادهای انتخاباتی محل بوده که مسوولیت پلان‌گذاری، مذاکره و مدیریت سرمایه‌گذاری انکشافی در سطح قریه‌ها را به عهده دارند. این شوراها طی چند سال گذشته، در زمینه‌های مختلف نظیر مدیریت مالی، پلان‌گذاری، ترتیب سوانح، اصول شفافیت، سهم‌گیری، حساب‌دهی و در برخی موارد دیگر آموزش‌های لازم را دیده‌اند.
حکومت از طریق برنامه میثاق شهروندی مصمم است که در عرصه ارتقای ظرفیت و نقش بیشر شوراهای انکشافی قریه سرمایه‌گذاری بیشتر کند، تا شوراها بیش از این به نهادهای ویژه و شفاف انکشافی در روستاها تبدیل شوند.
در عین حال، از طریق برنامه میثاق شهروندی قرار است، برای کوچیان که از خدمات انکشافی محروم بوده‌اند، شوراهای جدید انکشافی ایجاد شود. برای مهاجرینی که به کشور عودت می‌کنند، نیز شوراهای انکشافی ایجاد شود، تا خدمات اساسی برای عودت‌کنندگان و مهاجرین نیز عرضه شود. هم‌چنین، حضور و اشتراک زنان به خصوص در رهبری شوراهای انکشافی قریه‌ها در میثاق شهروندی به حدود ۵۰درصد می‌رسد.

تمرکز روی پروژه‌های بزرگ
در برنامه میثاق شهروندی روی «کلسترسازی» تمرکز بیشتر می‌شود و این‌بار پروژه‌هایی تطبیق و عملی خواهند شد که براساس تحلیل اقتصادی، بازدهی و تأثیرات فوق‌العاده در پی داشته باشند.
خوشبختانه در این برنامه (میثاق شهروندی) به مردم و شوراهای انکشافی قریه‌ها فرصت بیشتری داده شده، تا در اجرا و تطبیق برنامه نقش محوری داشته باشند و میکانیزم عرضه خدمات توسط وزارت‌های دخیل در برنامه میثاق شهروندی از طریق شوراهای انکشافی قریه‌ها مدیریت و پلان‌گذاری می‌شود.
تضمین و رعایت شفافیت، طرح میکانیزم‌های نظارتی و گزارش‌دهی در تمام سطوح و طرح میکانیزم‌های مؤثر برای رسیدگی به شکایات از مهم‌ترین اصل‌های میثاق شهروندی به شمار می‌روند. در عین حال، به منظور شفافیت بیشتر قرار است که انتخابات جدید در تمام شوراهای انکشافی قریه‌ها برگزار شود.
از سوی دیگر، در برنامه میثاق شهروندی، نقش والیان، ولسوالان، شاروالان به خصوص مردم و شوراهای انکشافی قریه‌ها که ظرفیت و توانایی شان بیشتر شده، برجسته گردیده و با تطبیق آن شوراهای انکشافی قادر می‌شوند که حکومت را در استقرار مجدد عودت‌کنندگان، کاهش خطرات حوادث و در قسمت توانمندی سازی اقتصاد زنان همکاری کنند.
این برنامه والیان و شاروالان را موظف می‌سازد، تا از وزارت‌خانه‌های ذی‌دخل در بخش ارایه خدمات، حساب‌دهی کنند. وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های ذی‌دخل در برنامه میثاق شهروندی متعهد اند که همه ساله با والیان در مورد تعداد روستاهایی که از خدمات مستفید می‌شوند، موافقت کنند.
- اکبر رستمی: سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، هشت صبح، سه شنبه ۶ میزان ۱۳۹۵
کد مطلب: 56113
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/moryto
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل