مسکن قابل استطاعت / نفیسه نعمتی

پیام آفتاب: وزارت شهرسازی و مسکن با دیدگاه (داشتن شهرهای معیاری با تحرک اقتصادی و مسکن مورد نیاز و مأموریت، ایجاد هماهنگی میان سکتور شهری و ترتیب پالیسی‌های جامع به منظور بهبود وضعیت شهرها و دسترسی به مسکن، وظایف خویش را دنبال می‌کند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ میزان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۱
مسکن قابل استطاعت / نفیسه نعمتی
وزارت شهرسازی و مسکن با دیدگاه (داشتن شهرهای معیاری با تحرک اقتصادی و مسکن مورد نیاز و مأموریت، ایجاد هماهنگی میان سکتور شهری و ترتیب پالیسی‌های جامع به منظور بهبود وضعیت شهرها و دسترسی به مسکن، وظایف خویش را دنبال می‌کند.
با توجه به دیدگاه و مأموریت فوق، رهبری جدید وزارت از نخستین روزهای آغاز به کار، تجدید نظر در رابطه به پالیسی مسکن را روی دست گرفت.
قسمی که روشن است، کمبود سرپناه از عمده‌ترین نیازمندی‌ها در کشور محسوب می‌شود، زیرا از لحاظ رشد نفوس شهری، افزایش چشم‌گیری را شاهد می‌باشیم و متأسفانه پروژه‌های انگشت‌شماری که تا اکنون برای تهیه مسکن روی دست گرفته شده‌اند، در کنار اندک‌بودن، قابل استطاعت نیز نمی‌باشند.
ارزان‌ترین سرپناه در پروژه‌های موجود بیشتر از دو میلیون افغانی ارزش دارد، که قشرها کم‌درآمد جامعه؛ به‌ویژه کارمندان ملکی و نظامی دولت و سایر هم‌میهنانی که عاید ماهوار شان اندک می‌باشد، نمی‌توانند چنین آپارتمان‌هایی را خریداری کند.
رهبری جدید وزارت با در نظر داشت مشکل فوق، تهیه مسکن قابل استطاعت را به‌عنوان یکی از عمده‌ترین برنامه‌های کاری خویش در نظر گرفت که خوش‌بختانه گام‌های مؤثری نیز در راه رسیدن به این هدف برداشته شده است و رئیس‌جمهور کشور؛ بیشترین توجه را دراین زمینه معطوف داشته است.
مهم‌ترین برنامه‌هایی که در رابطه به تهیه مسکن قابل استطاعت از جانب وزارت شهرسازی و مسکن در جریان یک سال گذشته انجام شده و یا درحال مطالعه می‌باشد، شامل اقدامات ذیل می‌شود.
۱- تغییر نام وزارت، از امور شهرسازی به شهرسازی و مسکن
ما بدین باور هستیم که وزارت امورشهرسازی برای نهادی که یکی از مسوولیت‌های عمده‌اش، تهیه مسکن می‌باشد، مناسب نبوده است، به همین دلیل پیشنهاد تغییر نام وزارت به مقام عالی ریاست‌جمهوری ارایه و از جانب ایشان مورد تأیید قرارگرفت.
۲- ایجاد معینیت مسکن:
با توجه به نیازمندی‌های جدی در عرصه تهیه مسکن، هم‌زمان با تغییر نام وزارت، به شهرسازی و مسکن معینیت امور مسکن نیز در چوکات این وزارت ایجاد شده است تا برنامه‌های تهیه مسکن به‌گونه جدی مدیریت و سمت‌دهی شوند.
۳- ترتیب پالیسی ملی مسکن
به منظور رسیدگی به معضل مسکن و پالیسی ملی مسکن، از جانب وزارت شهرسازی و مسکن ترتیب شده است تا در روشنی آن بتوانیم گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم.
۴- ترتیب طرح تهیه مسکن برای معلمین، مأمورین، مهاجرین، مأمورین ملکی و قوای مسلح
این طرح به اساس هدایت مجلس محترم کابینه ترتیب شده و بعد از تصویب آن از سوی مجلس محترم کابینه قابل تطبیق خواهد بود، به اساس این طرح با صرف هزینه‌های کمتر، حمایت از اقتصاد شهری، صرفه‌جویی در استفاده از زمین، جلوگیری از رشد افقی شهرها و استفاده از زمین‌های مازاد برای تسهیلات عامه؛ می‌توانیم زمینه تهیه مسکن و سرپناه معیاری و ارزان‌قیمت را فراهم سازیم.
هم‌چنان به اثر تلاش‌های وزارت شهرسازی و مسکن، قرار است یکی از بزرگترین پروژه‌های اعمار مسکن قابل استطاعت به کمک مالی کشور چین، در آینده نزدیک آغاز به کار کند. با تکمیل این پروژه، ده هزار واحد مسکونی قابل استطاعت اعمار خواهد شد و بخشی از مشکلات کمبود مسکن را می‌توانیم از این طریق مرفوع سازیم.
علاوه بر تلاش‌های فوق، وزارت شهرسازی و مسکن در نظر دارد تا پروژه‌های بزرگ دیگری را در مشارکت با سکتور خصوصی و به منظور اعمار مسکن قابل استطاعت در شهرهای مختلف کشور راه‌اندازی کند.
در مجموع و به عنوان نتیجه‌گیری، می‌توان تأکید کرد که وزارت شهرسازی و مسکن با درک همه‌جانبه از نیازمندی‌های موجود در عرصه کمبود سرپناه و مسکن، به طور مستمر و پی‌گیر کوشش می‌کند تا با استفاده از تمام امکانات و راه‌حل‌های قابل حصول، مسکن قابل استطاعت و معیاری را برای تمام قشرها در کشور فراهم کند.
- نفیسه نعمتی، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، هشت صبح، سه شنبه ۶ میزان ۱۳۹۵
کد مطلب: 56112
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل