اقتصاد سیاسی همان کالبدشناسی جامعه مدنی است؛

فرق اقتصاد گردآوری خوراک با تولید خوراک / اریک هابسبام

پیام آفتاب: مقاله زیر در اصل سخنرانی‌ای است که توسط اریک هابسبام (Eric Hobsbawm) در کنفرانس صدمین سالمرگ مارکس ایراد شده و در فصل یازدهم کتاب «دربارهٔ تاریخ» اثر اریک هابسبام آمده است. این کتاب را حسن مرتضوی ترجمه کرده و به زودی [در ایران] منتشر می‌شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ سنبله ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۰
فرق اقتصاد گردآوری خوراک با تولید خوراک / اریک هابسبام
در اینجا گرد آمده‌ایم تا پیرامون درونمایه‌ها و مسائل مربوط به برداشت مارکسیستی از تاریخ یک‌صد سال پس از مرگ مارکس به بحث بپردازیم. این بحث را نباید جزیی از تشریفات این مراسم تلقی کرد هر چند باید این مراسم با یادآوری نقش یگانه مارکس در تاریخ‌نگاری آغاز شود. من این کار را با سه مثال انجام خواهم داد. نخستین مثال را از زندگی‌ام می‌آورم. هنگامی که در دهه ۱۹۳۰ دانشجو کمبریج بودم، بسیاری از توانمندترین زنان و مردان جوان به حزب کمونیست پیوستند؛ اما از آنجا که این دوره‌ای بسیار درخشان در تاریخ یک دانشگاه بسیار ممتاز بود، بسیاری از این دانشجویان عمیقاً تحت تأثیر نام‌های بزرگی قرار گرفتند که شاگردانشان محسوب می‌شدیم. لطیفه‌ای در میان جوانان کمونیست رواج داشت: فیلسوفان کمونیست ویتگنشتاینی بودند، اقتصاددانان کمونیست کینزی و دانشجویان کمونیست رشته ادبیات مریدان اف.آر. لیویس؛ و مورخان؟ آنان مارکسیست بودند چون هیچ مورخی نبود که در کمبریج یا جای دیگری بشناسیم- البته برخی مورخان بزرگ مانند مارک بلوخ را می‌شناختیم و چیزهایی از آنها شنیده بودیم- که بتواند در مقام یک استاد و منبع الهام با مارکس رقابت کند. دومین مثال کمی مشابه است. ۳۰سال بعد در ۱۹۶۹ سر جان هیکس برنده جایزه نوبل، نظریه تاریخ اقتصادی‌اش را منتشر کرد. او نوشت: «اغلب کسانی [که مایلند به مسیر عمومی تاریخ نظم و ترتیب بدهند] از مقولات مارکسی یا روایتی تعدیل یافته از آنها استفاده می‌کنند زیرا چیزی شبیه به روایت بدیل در دسترس نیست. با این همه شگفت‌انگیز است که یک صد سال پس از انتشار داس کاپیتال… روایت دیگری ظهور نکرده است.» سومین نمونه من مربوط به اثر برجسته فرناند برودل یعنی سرمایه‌داری و زندگی مادی است- اثری که همین عنوانش با مارکس پیوند دارد. در این اثر شکوهمند بیش از هر نویسنده دیگری حتی بیش از هر نویسنده فرانسوی به مارکس ارجاع داده می‌شود. چنین تجلیلی از کشوری که متفکران ملی‌اش را دست‌کم نمی‌گیرد به خودی خود با عظمت است.
این تأثیر مارکس بر نگارش تاریخ، تحولی آشکار نیست. زیرا اگرچه برداشت ماتریالیستی از تاریخ هسته مارکسیسم محسوب می‌شود و هر چیزی که مارکس نوشته آکنده از تاریخ است، خود او آن طور که مورخان تاریخ را درک می‌کنند، تاریخ زیادی ننوشت. از این منظر انگلس بیشتر مورخ محسوب می‌شود، آثار بیشتری نوشته که منطقا می‌توان آنها را به عنوان «تاریخ» در کتابخانه‌ها طبقه‌بندی کرد. البته مارکس تاریخ خوانده و بی‌نهایت فاضل بود؛ اما اثری که «تاریخ» در عنوانش باشد، ننوشت مگر مجموعه‌ای جدلی از مقالات ضد تزاری که بعدها با عنوان تاریخ دیپلماسی پنهانی سده هجدهم منتشر شد که البته یکی از کم‌ارزش‌ترین آثار اوست. آثار تاریخی مارکس منحصراً شامل تحلیل سیاسی اوضاع جاری و تفسیرهای روزنامه‌نگارانه تا حدی با یک پیش زمینه تاریخی است. تحلیل‌های سیاسی جاری او مانند مبارزات طبقاتی در فرانسه و هجدهم برومر لویی بناپارت به واقع برجسته هستند. نوشته‌های روزنامه‌نگارانه حجیم او هر چند اهمیت یکسانی ندارند شامل تحلیل‌هایی بسیار مهمی هستند- مقالاتش را دربارهٔ هند به یاد آورید- و به هر حال نمونه‌هایی شمرده می‌شوند که نشان می‌دهد مارکس چگونه روش خود را درخصوص مسائل مشخص، چه دربارهٔ تاریخ و چه دربارهٔ دوره‌ای که از آن زمان به بعد به تاریخ بدل شده، به کار برده است؛ اما این مقالات به عنوان تاریخ نوشته نشده‌اند، یعنی به همان معنای موردنظر افرادی که مطالعه تاریخ گذشته را وجه همت خود قرار می‌دهند. سرانجام بررسی مارکس دربارهٔ سرمایه‌داری شامل حجم عظیمی از مطالب تاریخی، مثال‌های تاریخی و سایر موضوعاتی است که به مورخ مربوط می‌شوند.

 لحظات تکوین تاریخی
به این ترتیب، بخش بزرگی از آثار تاریخی مارکس در نوشته‌های نظری و سیاسی‌اش ادغام شده‌اند. تمامی این نوشته‌ها تکوین تاریخی را در چارچوبی کم و بیش درازمدت در نظر می‌گیرند که شامل کل بازه زمانی تکوین انسان است. آنها را باید همراه با نوشته‌های دیگرش که به دوره‌های کوتاه‌مدت یا مباحث و مسائل ویژه، یا به تاریخ جزیی رویدادها معطوف هستند، خواند. با این همه، هیچ ترکیب کاملی از فرایند بالفعل تکوین تاریخی را نمی‌توان نزد مارکس یافت: حتی نمی‌توان به سرمایه همچون «تاریخ سرمایه‌داری تا ۱۸۶۷» پرداخت.
... اجازه دهید این مسئله را کنار بگذاریم که آیا مارکس فرهنگ را نادیده می‌گیرد (نظر خودم این است که در نوشته‌های تاریخی بالفعل‌اش، وی به‌شدت مخالف تقلیل‌گرایی اقتصادی بود). واقعیت پایه‌ای این است که تحلیل هر جامعه‌ی، در هر لحظه تکوین تاریخی باید با تحلیل شیوه تولیدش آغاز شود: یعنی از (الف) شکل فنی ـ اقتصادی «سوخت‌وساز بین انسان و طبیعت» (مارکس)، شیوه‌ای که در آن انسان با ماهیت کار منطبق می‌شود و آن را دگرگون می‌کند؛ و (ب) نظم و ترتیب‌های اجتماعی که کار را بسیج و مهیا می‌کنند و تخصیص می‌دهند.
امروزه نیز چنین است. اگر بخواهیم دربارهٔ انگلستان یا ایتالیا در اواخر سده بیستم بدانیم، آشکارا باید با دگرگونی‌های عظیم در شیوه تولید آغاز کنیم که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رخ داد. درخصوص بدوی‌ترین جوامع، سازمان خویشاوندی و نظام ایده‌ها (که سازمان خویشاوندی یک جنبه آن است) به این بستگی دارد که آیا ما به اقتصاد گردآوری خوراک می‌پردازیم یا اقتصاد تولید خوراک. مثلاً چنان‌که ولف متذکر شد، منابع در اقتصاد گردآوری خوراک در دسترس گسترده هر فردی است که توانایی به دست آوردن آنها را داشته باشد و در اقتصاد تولید خوراک (کشاورزی یا شبانی) دسترسی به این منابع محدود است. این موضوع باید نه تنها اکنون بلکه نسل پُشت نسل نیز تعریف شود.
اکنون اگرچه مفهوم زیربنا و روبنا در تعریف مجموعه‌ای از اولویت‌های تحلیلی تعیین‌کننده است، برداشت ماتریالیستی از تاریخ با نقد جدی‌تر دیگری مواجه می‌شود. زیرا مارکس نه‌تنها اعتقاد دارد که شیوه تولید شالوده است و روبنا باید به معنای معینی با «تمایزات اساسی میان انسان‌ها» منطبق باشد که این شیوه تولید متضمن آن است (یعنی مناسبات اجتماعی تولید) بلکه نیروهای مادی تولید جامعه روند تحولی ناگزیری برای توسعه دارند و از این‌رو با مناسبات تولیدی موجود و جلوه‌های روبنایی نسبتاً انعطاف‌ناپذیرشان در تناقض قرار می‌گیرند و باید از بین بروند. آنگاه چنان‌که جی.ای. کوهن استدلال می‌کند، این روند تحولی در گسترده‌ترین معنا فناورانه است.
مسئله این نیست که چرا این روند باید وجود داشته باشد زیرا در سراسر تاریخ جهان به‌منزله یک کل، بی‌تردید تا به امروز وجود داشته است. مسئله واقعی این است که این روند به وضوح همگانی نیست. ما می‌توانیم دلیل قانع‌کننده‌ای برای این موضوع بیابیم که چرا بسیاری از جوامع چنین روندی را نشان نمی‌دهند، یا به نظر می‌رسد که در نقطه معینی متوقف شده‌اند اما این کافی نیست. ما کاملاً می‌توانیم یک روند عام را مطرح کنیم که از گردآوری خوراک به تولید خوراک (در جایی که به دلایل محیط‌زیستی ممکن یا ضروری نبوده) پیشرفت کرده است اما نمی‌توانیم همین کار را برای تحولات جدید فناوری و صنعتی شدن که جهان را از یک و فقط یک پایه منطقه‌ای فتح کرده‌اند، انجام دهیم.
به ظاهر گره کوری به بار خواهد آمد. یا هیچ گرایش عامی وجود ندارد که بنا به آن نیروهای مادی تولید جامعه توسعه یابند یا ورای نقطه معینی توسعه پیدا کنند؛ در این مورد توسعه سرمایه‌داری غربی باید بدون ارجاع اولیه به چنین گرایش عامی توضیح داده شود، و برداشت ماتریالیستی از تاریخ حداکثر می‌تواند برای توضیح نمونه‌ای خاص به کار برده شود (گذرا متذکر می‌شوم که کنارگذاردن این نظر که انسان‌ها پیوسته به شیوه‌ای عمل می‌کنند که گرایش به افزایش کنترل خویش بر طبیعت دارند، هم غیرواقع‌گرایانه و هم مولد پیچیدگی‌های تاریخی چشمگیر است). یا اینکه چنین گرایش تاریخی عامی وجود دارد که در این مورد باید توضیح دهیم چرا این گرایش در هر جایی عمل نکرده، یا حتی چرا در بسیاری موارد (مانند چین) آشکارا خلاف آن عمل کرده است. به نظر می‌رسد که هیچ چیز دیگری جز اعمالِ قدرت، سکون یا نیروهای دیگرِ ساختار و روبنای اجتماعی بر زیربنای اجتماعی، نمی‌توانسته حرکت آن زیربنای مادی را باز ایستاند.
به نظر من این موضوع مشکلی حل‌نشدنی برای برداشت ماتریالیستی از تاریخ به منزله شیوه‌ای برای تفسیر جهان ایجاد نمی‌کند. خود مارکس که به هیچ وجه تک‌راستاباور نبود، توضیحی دربارهٔ این موضوع ارائه داد که چرا برخی جوامع از عهد عتیق کلاسیک از طریق فئودالیسم به سرمایه‌داری تحول یافتند و نیز چرا سایر جوامع (مجموعه وسیعی که وی به طور تقریبی تحت عنوان شیوه تولید آسیایی گروه‌بندی کرد) نتوانستند؛ اما این مسئله بسیار دشواری را برای برداشت ماتریالیستی از تاریخ به منزله شیوه تغییر جهان مطرح می‌کند. هسته استدلال مارکس این است که انقلاب باید رخ دهد زیرا نیروهای مولد به نقطه‌ای رسیده‌اند یا باید برسند که در آن با «پوسته سرمایه‌داری» مناسبات تولید ناسازگار می‌شوند؛ اما اگر بتوان نشان داد که در سایر جوامع روندی برای رشد نیروهای مادی نبوده است یا اینکه نیروی سازمان اجتماعی و روبنا، رشد آنها را کنترل، منحرف یا ممانعت کرده‌اند تا انقلاب به معنای پیش‌گفتار ۱۸۵۹ رخ ندهد، آنگاه چرا همین امر نباید در جامعه بورژوایی رخ دهد؟ بی‌تردید این امکان وجود دارد و حتی نسبتاً به سادگی ممکن است که نمونه تاریخی عادی‌تری را برای ضرورت و شاید اجتناب‌ناپذیری دگرگونی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم صورت‌بندی کنیم؛ اما آنگاه دو چیز بسیار مهم برای کارل مارکس و قطعاً برای پیروانش (ازجمله خودم) از دست خواهد رفت: (الف) این معنا که پیروزی سوسیالیسم پایان منطقی تمام تحول تاریخی تا به امروز است؛ و (ب) این معنا که سوسیالیسم پایان «پیشاتاریخ» را رقم می‌زند، از این لحاظ که نمی‌تواند جامعه‌ای «ستیزه‌جو» باشد و نخواهد بود.
این امر تأثیری بر ارزش مفهوم «شیوه تولید» نمی‌گذارد که پیش‌گفتار به عنوان «مجموع مناسبات تولیدی که ساختار اقتصادی جامعه را می‌سازد و شیوه تولید وسایل مادی زندگی را تشکیل می‌دهد» تعریف می‌کند. مناسبات اجتماعی تولید هر چه باشند و هر کارکرد دیگری که در جامعه داشته باشند، شیوه تولید، ساختاری را می‌سازد که شکل رشد نیروهای مولد و توزیع مازاد را تعیین می‌کند، و نیز اینکه چگونه جامعه می‌تواند یا نمی‌تواند ساختارش را تغییر دهد، و چگونه در لحظات مناسب، گذار به شیوه دیگر تولید می‌تواند رخ دهد و البته رخ خواهد داد. از طرفی دیگر، دامنه امکانات روبنایی را نیز تعیین می‌کند. به طور خلاصه، شیوه تولید پایه درک ما از تنوع جوامع انسانی و کنش‌های متقابل آنها و نیز پویش‌های تاریخی‌شان است.

 شیوه تولید آسیایی
شیوه تولید با جامعه همانند نیست. «جامعه» نظامی از مناسبات انسانی یا دقیق‌تر مناسبات بین گروه‌های انسانی است. مفهوم «شیوه تولید» به خدمت تعیین نیروهایی درمی‌آید که صف‌آرایی این گروه‌ها را هدایت می‌کنند و می‌تواند به شیوه‌های مختلف در جوامع گوناگون در دامنه‌ای معین انجام شود. آیا شیوه‌های تولید رشته‌های تکاملی‌ای را تشکیل می‌دهند که به لحاظ زمانی یا غیر از آن مرتب شده‌اند؟ به نظر می‌رسد که اندک شکی وجود دارد که خود مارکس شیوه‌های تولید را سازنده رشته‌هایی می‌دانست که در رشد رهایی انسان‌ها از طبیعت و کنترل آن بر نیروها و مناسبات تولید تأثیر می‌گذاشته است. بنا به این مجموعه ملاک‌ها، می‌توان گمان کرد که انواع شیوه‌های تولید در نظمی صعودی مرتب شده‌اند؛ اما با اینکه برخی از شیوه‌های تولید را آشکارا نمی‌توان مقدم بر شیوه‌های دیگر دانست (مثلا آنها که مستلزم تولید کالا یا ماشین بخار هستند مقدم بر آنها که فاقد این ویژگی‌اند)، فهرست مارکس از شیوه‌های تولید با این قصد همراه نبوده است که یک توالی تک‌راستایی از لحاظ زمانی ایجاد کند. در واقع می‌توان اظهار کرد که در ابتدایی‌ترین مراحل توسعه انسان (فرضی)، انواع شیوه‌های تولید، هم‌زیستی و کنش متقابل داشته‌اند.
شیوه تولید، تجسم برنامه خاص تولید (شیوه تولید بر پایه یک فناوری خاص و تقسیم کار مولد) و نیز «مجموعه‌ای
یک تفسیر «درست» از تاریخ، میراثی نیست که مارکس برای ما به‌جا گذاشته باشد: این دیدگاه به ویژه از ۱۹۳۰ یا همین حدود، بخشی از میراث مارکسیسم شده بود، اما دیگر این رویکرد پذیرفته یا پذیرفتنی نیست، دست‌کم در جایی که افراد امکان انتخاب دارند. این کثرت‌گرایی نقاط ضعفی نیز دارد. این ضعف‌ها در میان افرادی که دربارهٔ تاریخ نظریه‌پردازی می‌کنند بیشتر عیان است تا در میان کسانی که آن را می‌نویسند اما حتی این موضوع در میان دسته دوم نیز مشهود است. با این همه صرف‌نظر از اینکه چه فکری دربارهٔ سود و زیان این امر داشته باشیم، کثرت‌گرایی کار مارکسیستی امروزه یک واقعیت گریزناپذیر است.
خاص و از لحاظ تاریخی مشخص مناسبات اجتماعی است که از طریق آن، برای بیرون کشیدن انرژی از طبیعت با ابزارها، مهارت‌ها، سازمان و دانش» در مرحله معینی از تکامل‌شان، کار انجام می‌شود و به واسطه آن مازاد اجتماعات تولیدشده به گردش درمی‌آید، توزیع می‌شود و برای انباشت یا مقصود معین دیگری صرف می‌شود. یک تاریخ مارکسیستی باید هر دو کارکرد را در نظر بگیرد.
در اینجا ضعف کتاب بدیع و مهم اریک ولف انسان‌شناس، اروپا و مردمان بی‌تاریخ نهفته است. این کتاب می‌کوشد نشان دهد که چگونه گسترش جهانی و پیروزی سرمایه‌داری بر آن دسته از جوامع پیشاسرمایه‌داری که در نظام جهانی ادغام شده‌اند تأثیر گذاشته است؛ و چگونه سرمایه‌داری به‌نوبه خود به تعبیری با لانه‌گزینی در کثرتی از شیوه‌های تولید تغییر یافت و شکل گرفت. این کتاب دربارهٔ پیوندهاست و نه علت‌ها، گرچه پیوندها می‌توانند برای تحلیل علت‌ها تعیین‌کننده باشند. کتاب یادشده به طرز درخشانی راهی برای درک «ویژگی‌های استراتژیک… تنوع‌پذیری جوامع متفاوت مطرح می‌کند- یعنی شیوه‌هایی که در آنها می‌توانند با تماس با سرمایه‌داری تعدیل یابند یا نیابند.» «همچنین در ضمن راهنمایی روشن برای مناسبات بین شیوه‌های تولید و جوامع درون آنها و ایدئولوژی‌ها یا «فرهنگ‌ها» فراهم می‌کند.» اما کاری که انجام نمی‌دهد- یا در حقیقت مبادرت به انجام آن نمی‌کند- توضیح تغییرات پایه مادی و تقسیم کار و از این رو دگرگونی‌های شیوه‌های تولید است.
ولف با سه شیوه تولید یا «خانواده‌های» شیوه تولید عمل می‌کند: شیوه «نظام خویشاوندی»، شیوه «خراج‌گذاری» و «شیوه سرمایه‌داری.» اما با اینکه وی تغییر از جوامع شکارچی و گردآورنده خوراک به جوامع تولیدکننده را در شیوه نظام خویشاوندی می‌پذیرد، شیوه «خراج‌گذاری» او پیوستاری است گسترده که هم نظام‌هایی که مارکس «فئودالی» می‌نامید و هم آنچه «آسیایی» نامیده بود، در برمی‌گرفت. در همه این‌ها، مازاد را اساساً گروه‌های حاکم که قدرت سیاسی و نظامی خویش را اعمال می‌کنند، تصاحب می‌کنند. نکات زیادی را می‌توان دربارهٔ این طبقه‌بندی گسترده که از سمیر امین وام گرفته شده گفت اما این ضعف مشاهده می‌شود که شیوه «خراج‌گذاری» آشکارا جوامعی را در مراحل بسیار متفاوت از ظرفیت تولیدی در برمی‌گیرد: از اربابان فئودال غربی در دوران تاریک تا امپراتوری چین؛ از اقتصادهای بدون شهر تا اقتصادهای شهری. اما این تحلیل فقط به‌صورت حاشیه‌ای به این مسئله اساسی می‌پردازد که چرا، چگونه و چه زمان یک‌گونه از شیوه خراج‌گذاری، سرمایه‌داری توسعه یافته را ایجاد کرد.
به طور خلاصه، تحلیل شیوه‌های تولید باید متکی بر مطالعه نیروهای مادی موجود تولید باشد: یعنی مطالعه فناوری و سازمان آن و نیز اقتصاد. زیرا فراموش نکنیم که مارکس در همان پیش‌گفتار که فرازهای بعدی‌اش اغلب نقل می‌شوند، استدلال کرد که اقتصاد سیاسی کالبدشناسی جامعه مدنی است. با این همه از یک جنبه، تحلیل سنتی شیوه‌های تولید و دگرگونی‌شان باید رشد کند- و آثار مارکسیستی جدید به واقع این کار را کرده است. دگرگونی بالفعل یک شیوه تولید به شیوه دیگر اغلب براساس ملاک‌های علّی و تک راستایی درک می‌شده است: استدلال می‌شود که درون هر شیوه «تضادی اساسی» وجود دارد که پویش و نیروهایی را ایجاد می‌کند که درنهایت به دگرگونی‌اش می‌انجامد. به هیچ‌وجه روشن نیست که این نظر از آن مارکس باشد- به استثنای سرمایه‌داری- و این بی‌گمان به مشکلات بزرگ و بحث‌های بی‌پایان، به‌ویژه در رابطه با گذار از فئودالیسم غربی به سرمایه‌داری می‌انجامد.
ارائه دو فرض زیر مفیدتر است. فرض اول: وجود عناصر پایه‌ای درون شیوه تولید که گرایش به بی‌ثباتی‌اش دارند، حاکی از بالقوه‌گی و نه قطعیت دگرگونی‌اند اما بنا به ساختار آن شیوه، حدود معینی را بر نوع دگرگونی ممکن وضع می‌کنند. فرض دوم: سازوکارهایی که منجر به دگرگونی یک شیوه تولید به شیوه دیگر می‌شوند، می‌توانند به طور انحصاری ذاتی آن شیوه نباشند بلکه از پیوستگی و کنش متقابل جوامعی پدید آیند که به‌نحو متفاوتی ساخته شده‌اند. در این معنا کل توسعه، توسعه‌ای مختلط است. به‌جای جست‌وجوی شرایط منطقه‌ای خاص که منجر به تشکیل مثلاً نظام ویژه عهد عتیق کلاسیک در مدیترانه شد، یا به دگرگونی فئودالیسم به سرمایه‌داری در چارچوب ملک اربابی و شهرهای اروپای غربی انجامید، باید به راه‌های گوناگونی بنگریم که به پیوندگاه و تقاطع‌هایی انجامیدند که در مرحله معینی از توسعه، این مناطق در آن قرار گرفتند.
این رویکرد- که به نظرم کاملاً با دیدگاه مارکس سازگار است و اگر لازم باشد می‌توان در تأیید آن منابع متنی معینی را یافت- توضیح هم‌زیستی جوامعی که در مسیر منتهی به سرمایه‌داری پیشرفت می‌کنند و نیز جوامعی که تا زمان نفوذ و غلبه سرمایه‌داری در آن مسیر توسعه نمی‌یابند، آسان‌تر می‌سازد؛ اما همچنین توجه را به واقعیتی جلب می‌کند که مورخان سرمایه‌داری آگاهی فزاینده‌ای از آن دارند؛ اینکه تکامل این نظام خود، تکاملی مختلط است: این نظام نه‌تنها بر مصالح از پیش موجود تکیه و از آنها بهره‌برداری و اقتباس می‌کند بلکه آنها خودش را نیز شکل می‌دهند. تحقیق تازه‌ای دربارهٔ تشکیل و رشد طبقات کارگر این نکته را روشن کرده است. در واقع یک علت برای توضیح چرایی دگرگونی‌های اجتماعی ژرف تاریخ جهان در بیست‌وپنج سال گذشته این است که چنین عناصر پیشاسرمایه‌داری که تاکنون اجزای اصلی فعالیت سرمایه‌داری بوده‌اند، سرانجام با توسعه سرمایه‌داری چنان ریشه‌کن شده‌اند که دیگر نمی‌توانند آن نقش حیاتی گذشته خود را ایفا کنند. البته من در اینجا به خانواده فکر می‌کنم.

 مارکس و تاریخ
اکنون به نمونه‌هایی از اهمیت یگانه مارکس برای مورخان اشاره می‌کنم که در آغاز این سخنرانی از آن سخن گفته بودم. مارکس بنیاد اساسی هر مطالعه بسنده از تاریخ باقی می‌ماند، زیرا تاکنون وی به تنهایی کوشیده است رویکرد روش‌مندانه به تاریخ را در کل تدوین کند و کل فرایند تکامل اجتماعی انسان را متصور شود و توضیح دهد. از این لحاظ وی برتر از ماکس وبر است، تنها رقیب واقعی او که نفوذی تئوریک بر مورخان دارد، و از بسیاری جنبه‌ها مکمل و اصلاح‌کننده مهمی است. تاریخی متکی بر مارکس بدون افزوده‌های وبر قابل‌تصور خواهد بود، اما تاریخ وبری تصورناپذیر است، مگر تا جایی که مارکس یا دست‌کم طرح مسئله مارکسیستی آغازگاه قرار داده شود. پژوهش در فرایند تکامل اجتماعی انسان، به معنای آن است که پرسش‌هایی به سبک مارکس مطرح می‌شوند هر چند تمامی پاسخ‌های او پذیرفته نشوند. اگر بخواهیم به دومین پرسش مهم‌تر که در پرسش نخست تلویحاً نهفته بود پاسخ دهیم، همین امر صادق خواهد بود: یعنی چرا این تحول، موزون و تک‌راستایی نبوده و به‌نحو شگفت‌انگیزی ناموزون و مرکب بوده است. تنها پاسخ‌های بدیلی که تاکنون مطرح شده‌اند براساس تکامل زیست‌شناسی (مثلاً زیست‌شناسی اجتماعی) هستند که به‌وضوح ناکافی‌اند. مارکس نه واپسین کلام، بلکه نخستین کلام را بیان کرد و ما موظفیم گفتاری که او آغاز کرد تداوم بخشیم.
موضوع این گفتار، مارکس و تاریخ است؛ و نقش من این نیست که پیش‌بینی کنم امروزه چه درون‌مایه‌های عمده‌ای برای مورخان مارکسیست مطرح هستند؛ از سوی دیگر نمی‌خواهم بحث خودم را به پایان برسانم، بدون جلب نظر به دورن‌مایه‌ای که به نظرم نیازمند توجهی فوری‌اند. نخستین موضوعی که پیش‌تر متذکر شدم: ماهیت مختلط و مرکب توسعه هر جامعه و نظام اجتماعی، کنش متقابل آن با نظام‌های دیگر و با گذشته. اگر مایلید می‌توانید آن را شرح و بسط اظهار نظر معروف مارکس بدانید که انسان‌ها خود تاریخ خود را می‌سازند اما نه آنگونه که خود می‌خواهند «بلکه در شرایط داده‌شده‌ای که میراث گذشته است و خود آنان مستقیماً با آن درگیرند.» دومین موضوع طبقه و مبارزه طبقاتی است.
ما می‌دانیم که این دو مفهوم برای مارکس، دست‌کم در بحث تاریخ سرمایه‌داری، مهم و اساسی هستند؛ از سوی دیگر می‌دانیم که این مفاهیم در نوشته‌های مارکس تعریف دقیق و خوبی ندارند و به بحث‌های بسیاری انجامیده‌اند. بخش زیادی از تاریخ‌نگاری سنتی مارکسیستی به تعمق دربارهٔ آن نپرداخته و درنتیجه با مشکلاتی روبه‌رو شده است. یک مثال می‌آورم. «انقلاب بورژوایی» چیست؟ آیا می‌توانیم «انقلاب بورژوایی» را انقلابی بدانیم که از سوی بورژوازی، به عنوان هدفی برای کسب قدرت علیه رژیم یا طبقات حاکم پیشینی برپا می‌شود که در مقابل استقرار جامعه بورژوایی قرار گرفته‌اند؟ یا چه هنگام باید اینگونه اندیشید؟ نقد کنونی تفسیرهای مارکسیستی از انقلاب انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه کارآمد بوده است، عمدتاً به این دلیل که نشان داده چنین تصویر سنتی از بورژوازی و انقلاب بورژوایی ناکافی است. ما باید این موضوع را می‌دانستیم. ما به عنوان مارکسیست یا در حقیقت، به عنوان ناظران واقع‌گرای تاریخ، از منتقدانی پیروی نخواهیم کرد که منکر وجود چنین انقلاب‌هایی یا انقلاب انگلستان سده هفدهم و انقلاب کبیر فرانسه هستند که حاکی از تغییرات بنیادین و بازجهت‌گیری «بورژوایی» جوامع‌شان بوده‌اند؛ اما باید با دقت بیشتری دربارهٔ منظورمان بیندیشیم.
بنابراین چگونه می‌توانیم تأثیر مارکس بر نوشته‌های تاریخی را یک‌صد سال پس از مرگش جمع‌بندی کنیم؟ می‌توانیم چهار نکته اساسی را متذکر شویم.
 (۱) تأثیر مارکس در کشورهای غیرسوسیالیستی بی‌شک در میان مورخان، امروزه بیش از گذشته در طول عمرم- و خاطراتم مربوط به ۵۰ سال قبل- و احتمالاً بیش از هر زمان دیگری قبل از مرگش بوده است. (وضعیت در کشورهایی که رسماً خود را به ایده‌هایش پایبند می‌دانند قابل مقایسه نیست). این موضوع را باید متذکر شد زیرا در این لحظه دوری نسبتاً گسترده‌ای از مارکس میان روشنفکران، به‌ویژه در فرانسه و ایتالیا، وجود دارد. واقعیت این است که تأثیر او را نه فقط در تعداد مورخانی باید دید که ادعا می‌کنند مارکسیست هستند، هر چه هم بسیار بزرگ باشند، و در تعدادی که اهمیت او را برای تاریخ تصدیق می‌کنند (مانند برودل در فرانسه، مکتب بیله‌فلد در آلمان)، بلکه در تعداد زیاد مورخان قبلاً مارکسیست و اغلب برجسته، که نام مارکس را در جهان محترم می‌شمارند (مانند پوستان) باید جست. علاوه بر این، عناصر بسیاری وجود دارند که ۵۰ سال پیش، عمدتاً مارکسیست‌ها موردتاکید قرار داده‌اند و اکنون به اجزای تاریخ غالب بدل شده‌اند. درست است که این امر فقط ناشی از کارل مارکس نبوده بلکه مارکس احتمالاً عامل اصلی تأثیرگذار در «مدرنیزه‌کردن» نگارش تاریخ بوده است.
 (۲) چنان‌که امروزه دست‌کم در اغلب کشورها نوشته و بحث شده است، تاریخ مارکسیستی، مارکس را آغازگاه خود و نه نقطه ورود خود تلقی می‌کند. مقصودم این نیست که این امر ضرورتاً به معنای مخالفت با متون مارکس خواهد بود، هر چند هر جا که به لحاظ فاکتی نادرست یا منسوخ باشد، باید آماده چنین کاری باشیم. این موضوع آشکارا در خصوص نظراتش دربارهٔ جوامع شرقی یا «شیوه تولید آسیایی» و نیز جوامع اولیه و تکامل‌شان صدق می‌کند، گرچه اغلب اوقات دیدگاه‌هایش درخشان و ژرف است. چنان‌که کتابی جدید دربارهٔ مارکسیسم و انسان‌شناسی از سوی یک انسان‌شناس مارکسیست متذکر می‌شود: «دانش مارکس و انگلس از جوامع اولیه به عنوان پایه‌ای برای انسان‌شناسی مدرن بسیار ناکافی بود.» همچنین منظورم این نیست که ضرورتاً باید خواستار تجدیدنظر یا کنار نهادن خطوط اصلی برداشت ماتریالیستی از تاریخ شد گرچه در صورت لزوم باید آماده بررسی انتقادی‌شان نیز بود. من شخصاً نمی‌خواهم برداشت ماتریالیستی از تاریخ را کنار بگذارم؛ اما اکنون تاریخ مارکسیستی، در زایاترین روایت خود، از روش‌های او استفاده می‌کند به‌جای آنکه دربارهٔ آثارش نظر بدهد به استثنای جایی که کاملاً ارزش نظر دادن داشته باشد. ما می‌کوشیم کاری را انجام دهیم که خود مارکس انجام نداده بود.
 (۳) تاریخ مارکسیستی امروزه کثیر است. یک تفسیر «درست» از تاریخ، میراثی نیست که مارکس برای ما به‌جا گذاشته باشد: این دیدگاه به ویژه از ۱۹۳۰ یا همین حدود، بخشی از میراث مارکسیسم شده بود، اما دیگر این رویکرد پذیرفته یا پذیرفتنی نیست، دست‌کم در جایی که افراد امکان انتخاب دارند. این کثرت‌گرایی نقاط ضعفی نیز دارد. این ضعف‌ها در میان افرادی که دربارهٔ تاریخ نظریه‌پردازی می‌کنند بیشتر عیان است تا در میان کسانی که آن را می‌نویسند اما حتی این موضوع در میان دسته دوم نیز مشهود است. با این همه صرف‌نظر از اینکه چه فکری دربارهٔ سود و زیان این امر داشته باشیم، کثرت‌گرایی کار مارکسیستی امروزه یک واقعیت گریزناپذیر است. در حقیقت هیچ ایرادی هم به آن وارد نیست. علم گفت‌وگویی است بین نظرات متفاوت متکی بر یک روش مشترک. فقط زمانی دیگر علم تلقی نخواهد شد که هیچ روشی برای تعیین اینکه کدام یک از نظرات رقیب نادرست و کمتر زایاست، وجود نداشته باشد. متأسفانه این حالت اغلب در تاریخ رخ می‌دهد و به هیچ وجه فقط منحصر به تاریخ مارکسیستی نیست.
 (۴) امروزه تاریخ مارکسیستی از دیگر اندیشه‌ورزی‌ها و پژوهش‌های تاریخی جدا نیست و نیز نمی‌تواند جدا باشد. این گزاره‌ای دو لبه است. از سویی مارکسیست‌ها دیگر نوشته‌های مورخانی که خود را مارکسیست نمی‌دانند یا در حقیقت ضد مارکسیست هستند، رد نمی‌کنند جز به عنوان منبع ماده خام برای کارشان. اگر اینها آثار تاریخی خوبی باشند باید لحاظ شوند. این موضوع اما ما را از نقد و برپایی مبارزه ایدئولوژیک علیه مورخان خوبی که همانند ایدئولوگ‌ها عمل می‌کنند بازنمی‌دارد. از سوی دیگر مارکسیسم چنان جریان غالب در تاریخ را دگرگون کرده که امروزه مشکل بتوان گفت که اثر خاصی را یک مارکسیست نوشته یا غیرمارکسیست؛ مگر اینکه مؤلف خود موضع ایدئولوژیکش را تبلیغ کرده باشد. این موضوع هیچ جای افسوس ندارد. من چشم به راه زمانی هستم که هیچ‌کس نپرسد آیا مؤلفان مارکسیست هستند یا خیر؛ زیرا در این صورت مارکسیست‌ها می‌توانند از دگرگونی تاریخ به‌واسطه ایده‌های مارکس رضایت خاطر داشته باشند؛ اما ما با این شرایط آرمان‌شهری فاصله زیادی داریم: مبارزات ایدئولوژیکی و سیاسی، طبقاتی و آزادی‌بخش سده بیستم به گونه‌ای هستند که حتی اندیشیدن به چنین چیزی غیرقابل تصور است. برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی باید از مارکس و مارکسیسم در داخل و خارج تاریخ، علیه کسانی دفاع کنیم که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیکی به آن حمله می‌کنند. به این ترتیب، ما اینگونه از تاریخ و درک توانمندی انسان برای چگونگی دستیابی به وضعیت کنونی و نیز دستیابی به آینده‌ای بهتر دفاع می‌کنیم.
-اریک هابسبام، ترجمه: حسن مرتضوی، روزنامه تعادل، يکشنبه ۱۴ سنبله ۱۳۹۵
کد مطلب: 55276
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل