۲
 

حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان

​حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، همان حزب و حدت اسلامی (شاخهٔ اکبری) است که مانند سایر شاخه‌های بالفعل و بالقوهٔ حزب وحدت سابق تغییر عنوان و ماهیت داده و با نام جدید به ریاست جناب آقای اکبری در تاریخ ۴/۸/۱۳۸۳ در وزارت عدلیه ثبت شده‌است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۱۶:۳۲
حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان
حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، همان حزب و حدت اسلامی (شاخهٔ اکبری) است که مانند سایر شاخه‌های بالفعل و بالقوهٔ حزب وحدت سابق تغییر عنوان و ماهیت داده و با نام جدید به ریاست جناب آقای اکبری در تاریخ ۴/۸/۱۳۸۳ در وزارت عدلیه ثبت شده‌است. در مادهٔ سوم اساسنامه حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، هویت آن چنین تعریف شده‌است: «این حزب یک جریان سیاسی ملی اسلامی می‌باشد». این حزب، همان طوری که از نام آن بر می‌آید و مفاد مرامنامهٔ آن نشان می‌دهد بر ملیت و سکولاریزم تکیه دارد و به همین دلیل کلمهٔ «ملی» را قبل از کلمهٔ «اسلامی» آورده‌است. در مرامنامهٔ حزب وحدت ملی اسلامی آرمان‌های این حزب در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ذکر شده که در هیچ‌یک از آنها از نقش اسلام سخنی به میان نیامده است. در بخش سیاسی در دو بند اول، طرز تفکر حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان به این شرح تبیین شده‌است: «۱- حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان در ساحهٔ سیاسی ملی می‌اندیشد و به اقتدار ملی باور دارد. ۲- در باور حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، ملیت بر دو رکن استوار است، یکی از آن دو رکن انسان بودن و رکن دوم آن برخوردار بودن از تابعیت افغانستان است. بر این اساس هر انسان بر خوردار از تابعیت افغانستان، عضو ملت افغانستان و در خلقت و حقوق برابر می‌باشند.». این تعریف از ملیت، مبتنی بر تفکر لیبرالیستی است که امروزه در جهان غرب هم به آن توجه ندارند و در عمل به مؤلفه‌هایی چون دین، نژاد، رنگ، زبان و فرهنگ، بر انسانیت و تابعیت ارجحیت داده می‌شود. چنین تعریفی اگر در هر جایی دیگری صدق کند که نمی‌کند، در افغانستان به هیچ وجه مصداق ندارد. در این کشور هنوز توافق عام بر سر عناصر موجد ملیت بوجود نیامده و عواملی چون قومیت، زبان، مذهب و منطقه، انسانیت و تابعیت را تحت الشعاع قرار داده‌اند. چنانچه همین حزب وحدت ملی اسلامی، متشکل از گروه قومی خاصی است و در درون آن گروه قومی هم، از پذیرش افرادی که به لحاظ مشترکات دینی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جزء آن قوم محسوب می‌شوند، اما تعلقات قومی آنان ضعیف پنداشته می‌شود خود داری شده‌است. مهمترین و نخستین رکن ملیت در افغانستان اسلام است که تا کنون توانسته‌است مردم این کشور از هر قوم، زبان، منطقه و فرقه را هویت واحد ملی بخشیده و به عنوان یک ملت در بستر جغرافیایی افغانستان با وجود همه ناملایمات و عقب ماندگی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنده نگهدارد. بسیار تعجب آور است که گروه‌ها، احزاب و عناصر کمونیست، سکولار و به اصطلاح دموکرات که یا ضد دین هستند یا دین را یک امر شخصی می‌دانند به نقش اسلام در تاریخ، فرهنگ، هویت و ملیت افغانی اعتراف دارند، اما حزبی که خود را دارای سابقهٔ جهادی دانسته و رهبران آن همه طلبه و روحانی هستند برای اسلام نقشی در هویت ملی افغانستان قایل نمی‌باشد !!. قابل ذکر است که در مادهٔ نهم اساسنامهٔ حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، «ایمان به اصول اعتقادی اسلام و التزام عملی به احکام ضروری آن» از شرایط و خصوصیات اعضای شورای مرکزی ذکر شده، اما از این که در اهداف و آرمان‌های این حزب، اسلام نقشی ندارد صرف با مسلمان بودن اعضای شورای مرکزی آن نمی‌توان حزب مذکور را یک حزب اسلامی دانست، بخصوص که عقیده به اسلام شرط عضویت در حزب قرار داده نشده‌است. از سوی دیگر این ماده با سایر ماده‌ها و مرامنامهٔ حزب سازگاری ندارد و این نشان می‌دهد که مادهٔ پیش گفته بخاطر مصلحت بطور نا موزونی اضافه شده‌است.
کد مطلب: 468
 


 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۱۳:۳۹:۱۲
اجرکم الله (15413)
 
بریالی نجرابی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۹-۱۶ ۱۲:۵۹:۵۰
هزب وحدت اسلامی بایت امریکارا محکم کند جنایت درفلسطین جنایت برهمی مسلمانان (17958)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل