چالش های انتخابات ریاست جمهوری آینده

تاریخ انتشار : جمعه ۵ میزان ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۳۲
چالش های انتخابات ریاست جمهوری آینده
عبدالشکور اخلاقی      -------------------------------------------------- یکی از چالش های عمده و اساسی که نه تنها زمینه برگزاری انتخابات را منتفی می سازد، بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است وجود نا امنی های گسترده وعدم حاکمیت حکومت بر اکثرمناطق و ولایات می باشد. چالش دیگر بر سر راه بر گزاری انتخابات زیر سؤال بودن قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. موضوع مهم دیگری که در این جا می توان به آن به عنوان یک چالش اساسی که دموکراتیک بودن انتخابات را زیر سؤال می برد اشاره کرد، این است که احزاب سیاسی در این انتخابات هیچگونه نقشی ندارند. -------------------------------------------------- در روزهای اخیر تبلیغات کمیسیون مستقل انتخابات در رسانه های صوتی و تصویری آغاز گردیده است.در این تبلیغات مردم جهت ثبت نام برای رأی دادن ترغیب می گردند.علاوه بر آن بحث انتخابات آینده و اعلام نامزد های انتخاباتی از موضوعات مورد توجه و جنجال بر انگیز فضای سیاسی کشور نیز می باشد. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ، مردم با شور و انگیزه فراوان و قوی ، در حالی که حیرت جهانیان را بر انگیخته بود برگزار گردید.اینک با نزدیک شدن به پایان دور اول ریاست جمهوری آقای کرزی ، کشور در آستانه دومین تجربه انتخابات ریاست جمهوری می باشد. بدون تردید بر گزاری انتخابات بعنوان یکی از شاخصه های عمده نظام دموکراتیک و مردم سالار در افغانستان یک تحول عظیم و تاریخی محسوب می گردد. در واقع می توان گفت که مردم در این دوره برای بار نخست بصورت مستقیم تجربه سیاسی را بدست آورده اند. به معنی دیگر مردم بصورت عینی دریافته اند که بایستی در تعیین مقدرات خویش حضور داشته باشند. از جانب دیگر افغانستان برای اولین بار به نظام و حکومتی دست می یابد که مشروعیت آن نه بر مبنای غلبه وقهر امیر و یا فرمان ظل الله، بلکه بر اساس آرای مردم بدست آمده است. این سر آغازی نیکو و مبارک برای تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور محسوب می گردد. اما باید گفت که موضوع بدینجا و به این خوش بینی ها ختم نمی گردد.روند جدید سیاسی کشور با همه استقبالی که از آن صورت می گیرد با تهدید های جدی و خطرناکی نیز مواجه می باشد.این تهدید ها حتی ممکن است روند جدید سیاسی را عقیم گرداند.تفسیر و توضیح این موضوع فرصت دیگری را می طلبد.آنچه در اینجا مقصد اصلی نگارنده می باشد این است که با وجود طرفداری از برگزاری انتخابات ، چه برای برگزیدن رئیس جمهور و یا برای انتخاب نمایندگان مجلس و برگزاری انتخابات شورا های ولایتی و ولسوالی ها ، که همه آنان اقداماتی نیکو و بستر مناسب و قانونی برای مردمی ساختن نظام و اداره کشور می باشند ، در شرایط کنونی چالش های بسیار جدی را فرا راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قابل تصور می دانم.چنانچه این چالش ها مورد توجه قرار نگیرد در سلامت و دست آورد مطلوب انتخابات می توان تردید داشت.یکی از چالش های عمده و اساسی که نه تنها زمینه برگزاری انتخابات را منتفی می سازد ، بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است وجود نا امنی های گسترده و عدم حاکمیت حکومت بر اکثرمناطق و ولایات می باشد.این موضوع نه به عنوان نشان دادن ضعف حکومت، بلکه به مفهوم بازگویی یک واقعیت می باشد.وقتی واقعیت و احساس نا امنی به حدی شدید باشد که مسؤولان از برگزاری یک جشن بسیار ساده و یا برگزاری یک محفل گرامیداشت به دلیل ناتوانی در تأمین امنیت آن اظهار عجز نمایند ، پس چگونه می توان نسبت به برگزاری انتخابات بصورت سالم و بدور از تهدید ها و خشونت ها انتظار داشت ؟ بعد دیگر نا امنی ، وسعت آن است.نا آرامی های اخیر و فعالیت مخالفین از مناطق جنوبی و شرقی کشور بسوی حوزه جنوب غرب و حتی شمال کشور نیز کشیده شده است.هم چنین کابل بعنوان پایتخت از چهار سوی مورد تهدید جدی قرار دارد ، این تهدید به اندازه ای ملموس است که هیچ یک از کارمندان حکومت قادر نیستند برای انجام خدمات دولتی به ولسوالی ها و یا روستاهای بیرون از شهرکابل مسافرت نمایند.حتی وضعیت امنیتی در مرکز کابل نیز قابل اطمینان و اعتماد نمی باشد.مسأله دیگر در رابطه با امنیت انتخابات ، موضوع نیروهای امنیتی (پولیس ،اردوی ملی و دیگر نهاد های امنیتی )است.متاسفانه به دلیل نفوذ عمیق فساد اداری و نبود ضوابط در جلب و جذب افراد و با توجه به شواهد عینی ، مردم در شرایط کنونی اعتماد خود را نسبت به نیروهای امنیتی نیز از دست داده اند.بنا بر این، وقتی مسأله اعتماد به نیروهای امنیتی که اولین و آخرین و مطمئن ترین پناهگاه مردم در برابر تهدید های مخالفین می باشند، چنین متزلزل و ناپایدار باشد چگونه می توان انتظار داشت که فضای انتخابات یک فضای کاملا قابل اعتماد بوده و مردم در آن احساس نا امنی ننمایند. چالش دیگر بر سر راه بر گزاری انتخابات زیر سؤال بودن قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.به نظر بسیاری از صاحب نظران عدم تصویب قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان ، برنامه ریزی و انجام موضوع انتخابات را محل تردید و در حالت سر درگمی قرار داده است.همچنین چیدن اعضا کمیسیون انتخابات و فضای که بر آن حاکم می باشد نیز جای تأمل دارد.این تأمل در دو زمینه می باشد:نخست کسانی که در آن کمیسیون برگزیده شده اند معلوم نیست که بر مبنای کدام معیار و توسط چه کسانی ویا نهادی برگزیده شده اند.دوم این که فضای حاکم در کمیسیون فاقد شاخص استقلالیت بوده و دارای گرایش های دولتی می باشد.حد اقل اعضای کمیسیون تاکنون نتوانسته اند در مورد این تردید ها و سؤال ها ذهن افکار عمومی و صاحب نظران را قانع سازند.بنا بر این، وقتی سیاست گزاران و مجریان یک برنامه و پروژه از نظر افکار عمومی زیر سوال قرار داشته باشند و در این رابطه کدام جواب روشن و شفاف نیز ارائه نشده باشد ، چگونه می توان نسبت به برگزاری و سلامت انتخابات و رعایت امانت مردم مطمئن بود. موضوع مهم دیگری که در اینجا می توان به آن بعنوان یک چالش اساسی که دموکراتیک بودن انتخابات را زیر سؤال می برد نگاه کرد این است که احزاب سیاسی در این انتخابات هیچگونه نقشی ندارند.اساسا آزادی سیاسی و انتخابات زمانی معنی پیدا می نمایند که دیدگاهها و روشهای مختلف سیاسی در قالب جریانهای سیاسی و یا بعنوان دیدگاههای اشخاص صاحب نظر مطرح گردند.به معنی دیگر موضوع انتخابات ، برگزیدن و یا مهر تایید نهادن بر یک فرد نیست، بلکه محور وهدف اصلی تایید و یا رد نمودن یک طرح و برنامه است.بدون شک طرح و برنامه سیاسی در گستره ملی ، بدون موجودیت جریان های اجتماعی و سیاسی از جمله احزاب بی معنی خواهد بود.غیبت احزاب سیاسی می تواند بستر معامله و تقلب در آرای مردم را تقویت نماید.همچنین بی توجهی به نقش احزاب در انتخابات روند حرکت بسوی نظام مردم سالار را کند و ناقص می گرداند. افغانستان در شرایط کنونی جهت گذر از سلطه نفوذ افراد زورمند نیاز به این دارد که بتدریج برای احزاب سیاسی و گروههای اجتماعی نقش موثر و سازنده داده شود.وضعیت موجود دقیقا بر خلاف هدف یاد شده قرار داشته، تا جایی که با بی مهری و بی توجهی نسبت به نقش احزاب و عدم ارائه ی برنامه های سیاسی ، زمینه حضور و تقویت و بقای زورمندان در فضای سیاسی کشور تضمین گردیده است.بنا بر این، با چنین شرایطی نباید انتظار داشت که انتخابات آینده کشور بصورت مطلوب برگزار گردیده و با در نظر داشت سرخوردگی های که از مرحله قبلی وجود دارد استقبال شایسته از آن صورت گیرد.    
کد مطلب: 4647
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/wy7YyV
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل