گروه اسلام مکتب توحید

7 قوس 1391 ساعت 13:53

گروه اسلام مکتب توحید، توسط جوانانی که در دههٔ پنجاه خورشیدی در تشکیل مجموعه‌ای به‌نام «پاسداران انقلاب اسلامی» سهم داشتند تأسیس شد.


گروه اسلام مکتب توحید، توسط جوانانی که در دههٔ پنجاه خورشیدی در تشکیل مجموعه‌ای به‌نام «پاسداران انقلاب اسلامی» سهم داشتند تأسیس شد. در کتاب «شیعیان افغانستان، گروه‌ها و گرفتاری‌ها» گروه اسلام مکتب توحید چنین معرفی شده‌است: «قبل از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷، هسته‌های فرهنگی و تبلیغاتی متشکل از دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان، و عناصر باسوادِ عمدتاً شهری که از مرجعیت حضرت امام خمینی (ره) حمایت می‌کردند وجود داشت. جمعی از این هسته‌ها که به نحوی با یکدیگر ارتباط داشتند در سال ۱۳۵۸ در جمهوری اسلامی ایران گروهی را به‌نام «امت اسلام مکتب توحید» تشکیل دادند.
ادعای پیروی این گروه از خط امام و آشنایی برخی افراد آن با شهید محمد منتظری باعث آن شد که گروه مذکور مدت کوتاهی در میان نسل جوانِ اکثراً غیرهزاره رشد نماید. گروه اسلام مکتب توحید مدعی کار فرهنگی بود و در جنگ مسلحانهٔ افغانستان به‌طور مستقیم شرکت نداشت. به همین دلیل پایگاه مردمی پیدا نکرد و سر انجام مضمحل شد و افراد آن به گروه‌های مختلف جهادی پیوستند.
به موازات شفاف‌تر شدن خطوط فکری گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در ایران و برملا شدن تعارض لیبرال‌ها و التقاطی‌ها با خط امام خمینی (ره) اعضای گروه اسلام مکتب توحید نیز گرفتار تعارض فکری و اختلافات شدند. عده‌ای به سوی خط فکری بنی‌صدر، لیبرال‌ها و سایر گروه‌های التقاطی ایرانی متمایل شدند، اما با آن هم خود را پیرو خط امام معرفی می‌کردند. عدهٔ دیگر که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می‌دادند به مخالفت با گرایش‌های التقاطی و حمایت از خط امام و اسلام فقاهتی برخاستند که در نتیجه، اسلام مکتب توحید به دو جناح اقلیت و اکثریت تقسیم شد.
قبل از انشعاب، اسامی بعضی اعضای گروه اسلام مکتب توحید عبارت بودند از: سید اسدالله نکته‌دان، میرآقا حقجو، رحیم افضلی، قاسمی، هاشمی لولنجی، افشاگر، سیدرضا قندهاری، سید روح‌الله، حسینی ظهوری، معنوی، مهدی‌جان، فدوی، سیدحبیب علوی، واحدی، موسی و … بعد از انشعاب، نکته‌دان، حقجو و افضلی، جناح اقلیت را تشکیل می‌دادند و قاسمی، هاشمی، حسینی، روح‌الله، واحدی، موسی، ظهوری و … جناح اکثریت به‌شمار می‌رفتند، اما عده‌ای از هر دو جناح بریدند و به گروه‌های دیگر پیوستند. سیدرضا قندهاری گروهی را به‌نام حزب‌الله تشکیل داد و بعداً تمامی قندهاری‌های عضو اسلام مکتب توحید و بخشی از حرکت اسلامی به حزب‌الله قندهار تحت فرماندهی حاجی مختار پیوستند. اکثریت لولنجی‌ها به جز آقای هاشمی لولنجی به انجمن اسلامی افغانستان به سرپرستی مرحوم حجت‌الاسلام آقای سید محمدامان بصیر پیوستند. جناح اکثریت مکتب توحید نیز در سال ۱۳۶۱ با چهار گروه کوچک دیگر «جبههٔ متحد انقلاب اسلامی افغانستان» را تشکیل دادند و جناح اقلیت آن در سال ۱۳۶۷ منحل شد و افراد آن به جمعیت اسلامی پیوستند.».
گفتنی است که نام اغلب گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با یکی از افرادِ بطور نسبی نخبهٔ آن گروه و جریان پیوند دارد و نام «اسلام مکتب توحید»، صرف نظر از اقلیت و اکثریت و گرایش‌های فکری و سیاسی اعضای آن، با نام سید اسدالله نکته‌دان، پیوند خورده‌است. گذشت زمان و عملکرد آقای نکته‌دان، نشان داد که او فرد مسلمان و از جوانان مبارز شیعه بوده که در اثر عوامل مختلف و از جمله اشتباهات و ناپختگی فکری و سیاسی، نتوانسته جایگاه شایسته‌اش را در صحنهٔ سیاسی و اجتماعی افغانستان احراز کند.


کد مطلب: 19736

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/19736/گروه-اسلام-مکتب-توحید

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com